Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva

Pikaopas yrittäjän työttömyysturvaan

Yrittäjän työttömyysturva on aihe, josta harva haluaa lukea, mutta josta jokaisen yrittäjän olisi silti hyvä olla tietoinen.

Kun olet yrittäjä, sinulla ja joissain tapauksissa myös perheenjäsenilläsi edellytykset työttömyysturvan saamiseen ovat hyvin erilaiset palkansaajiin verrattuna.

Tässä lyhyessä oppaassa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin, jotka koskevat yrittäjän työttömyysturvaa ja työttömyyskorvauksia.

 

Yrittäjän määritelmä työttömyysturvan kannalta – kuka on yrittäjä?

Ennen kuin pohdimme, voitko saada työttömyyskorvausta, meidän tulee selvittää oletko yrittäjä ylipäätään.

Työttömyysturvalaissa on nimittäin määritelty se, ketkä kaikki ovat lakipykälien mukaan yrittäjiä.

Helpoimmillaan asia on yksinkertainen. Mikäli olet YEL- tai MyEL-vakuutuksella varustettu toiminimiyrittäjä, päätoiminen kevytyrittäjä tai pyörität omin voimin osakeyhtiötä tai muuta yritysmuotoa, sinut tietysti luokitellaan yrittäjäksi.

Epäselvät tilanteet koskevat lähinnä yrityksen osaomistajia sekä yrittäjän puolisoa tai muita perheenjäseniä – heidätkin nimittäin tulkitaan joissain tilanteissa yrittäjiksi.

Kuvitellaan esimerkiksi, että teet itse palkkatöitä ja puolisosi on yrittäjä. Autat kuitenkin säännöllisesti myös puolisoasi työskentelemällä hänen firmassaan ja myös omistat siitä pienen siivun. Tällaisessa tilanteessa saattaa käydä työttömyyskorvausten kannalta viheliäisesti, mikäli jäät työttömäksi palkkatyöstäsi.

Näistä asioista kerromme lisää seuraavaksi.

Osaomistajien sekä yrittäjän puolison ja perheenjäsenten työttömyysturva

Uutena yrittäjänä tai yrittäjän puolisona olet jo saattanut kuulla, että yrittäjyydellä voi olla vaikutuksia myös perheenjäsenten työttömyysturvaan.

Mikäli olet jonkin yrityksen osaomistaja tai samassa taloudessa elävä perheenjäsenesi on yrittäjä, sinut itsekin tulkitaan yrittäjäksi, mikäli:

  • työskentelet kyseisessä yrityksessä johtavassa asemassa (esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana) ja omistat siitä itse vähintään 15 prosenttia tai omistat siitä yhdessä perheenjäsentesi kanssa minimissään 30 prosenttia.

Joissain tilanteissa ei vaadita edes johtavassa asemassa työskentelyä, jotta sinut tulkittaisiin yrittäjäksi. Olet työttömyysturvan kannalta yrittäjä myös mikäli työskentelet firmassa ilman johtavaa asemaa ja:

  • omistat siitä itse tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään puolet.

Mikäli perheenjäsen työskentelee yrityksessä, mutta hän ei omista siitä mitään, eikä hänellä ole määräysvaltaa, hän on työttömyysturvan silmissä palkansaaja, ei yrittäjä. Aina näin ei kuitenkaan ole ollut. Yrittäjän perheenjäsenen asemaa työttömyysturvassa helpotti vuonna 2019 voimaan astunut lakimuutos.

Perheenjäseniksi tulkitaan puolison lisäksi saman katon alla asuvat lapset ja lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

YEL-laki uudistui – miten yrittäjän eläkevakuutus muuttui?

Yrittäjän eläkelaki muuttui vuodenvaihteessa 2023: työtulo määritellään nyt tarkemmin ja se tarkistetaan kolmen vuoden välein. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yrittäjien suojaa sekä standardisoida YEL-vakuutuksen työtulon määrittelyprosessia eri eläkeyhtiöiden välillä. Uudistuksen keskiössä on työtulon määrittäminen ja sen tarkistaminen, sillä on yleistä, ettei yrittäjän ilmoittama työtulo vastaa todellista työpanosta. Useiden yrittäjien työtulo on tutkimuksen mukaan alempi kuin lainsäädäntö vaatii, mikä jättää yrittäjän sosiaaliturvan ja eläketurvan alhaiseksi verrattuna muihin väestöryhmiin.

Vaikka työtulon käsite pysyy samana, sen määrittämiseen käytettävät tiedot tarkentuvat. Työtulo edelleen vastaa sellaista palkkaa, joka pitäisi maksaa toiselle henkilölle, joka suorittaa yrittäjän työn. Työtuloa vertaillaan yrittäjän toimialan työntekijöiden mediaanipalkkoihin. Muita työpanoksen arvoon liittyviä tietoja otetaan myös huomioon työtulon määrittämisessä. Työtulon yksilöllinen harkinta ja vaihtelu on edelleen mahdollista, ja sitä vaaditaan myös laissa.

Eläkeyhtiön tekemä työtulopäätös on merkittävä yrittäjälle, koska se vaikuttaa elantoonsa ja YEL-maksuihin. Koska päätöksen tekeminen vaatii harkintaa, päätöksen perustelujen rooli on tärkeä. Uudistus edellyttää, että työtulopäätökset perustellaan selkeämmin läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Suurin muutos liittyy eläkeyhtiöiden uuteen velvollisuuteen tarkistaa työtulot joka kolmas vuosi. Tämä on suunniteltu varmistamaan, että työtulo on ajantasainen.

Voiko yrittäjä saada työttömyyskorvausta?

Lähtökohta on se, että päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et voi saada työttömyyskorvausta.

Huomaa kuitenkin, että paino on sanalla ”työskennellessäsi”. Hieman alempaa voit lukea, missä tilanteissa työskentely tulkitaan päättyneeksi. TE-toimisto päättää, lasketaanko sinut päätoimiseksi yrittäjäksi.

Asiaa ratkottaessa tärkein asia on yrittäjyystoimintasi vaatima työmäärä. Saamillasi tienesteillä ei siis ole väliä.

Päätoimisen yrittäjän määritelmä työttömyysturvan kannalta

yrittäjän työttömyysturva. kuvassa nainen katselee puhelinta

Milloin yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi ja milloin sivutoimiseksi?

Jos liiketoimintaasi vaadittu työmäärä ja -aika on niin iso, ettei se mahdollistaisi sinulle muun kokopäiväisen työn vastaanottamista, sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin et ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Toisin sanoen: jos esimerkiksi sinulla riittää yrityksessäsi tehtävää vain 20 tunniksi viikossa ja haet tämän perusteella työttömyyskorvausta, et hyvin todennäköisesti tule sitä saamaan.

Tämä johtuu siitä, että TE-toimisto tulkitsee, ettet noiden 20 tunnin takia pystyisi vastaanottamaan muuta kokopäiväistä työtä.

Päätökset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja ne tekee TE-toimisto. Varmista siis tarvittaessa oma tilanteesi paikallisesta TE-toimistosta.

Jos sen sijaan työmäärä on niin pieni, että tämä olisikin mahdollista, sinut katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin voit saada soviteltua päivärahaa, eli normaalia päivärahaa hieman pienempää korvausta.

Sivutoimisesta yrittäjyydestä saamasi raha siis alentaa tässä tapauksessa työttömyysturvasi määrää.

Katso tarkat ehdot ja suojaosat Kelan sivuilta edellisen linkin takaa. Suojaosa tarkoittaa sitä rahasummaa, jonka voit tienata ilman että se vaikuttaa työttömyyskorvaukseesi.

Milloin päätoiminen yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta?

Kerroimme äskeisessä kappaleessa, että päätoimisena työskentelevä yrittäjä ei voi saada työttömyyskorvausta.

Tuen saaminen on kuitenkin mahdollista, jos päätoimisen työskentelyn katsotaan päättyneen yritystoiminnan loppumisen takia tai oma työskentelysi yrityksessä on päättynyt.

Näissä tapauksissa sinut tulkitaan työttömäksi ja voit saada työttömyyskorvausta, mikäli työssäoloehto täyttyy.

Yritystoiminnan loppuminen tai oman työskentelyn päättyminen pitää kuitenkin todistaa TE-toimistolle.

Milloin yritystoiminta tulkitaan loppuneeksi?

Pääsääntöisesti toiminimien sekä osakeyhtiöyrittäjien yritystoiminnan katsotaan loppuneen, kun taloudellinen ja tuotannollinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on lopettanut YEL-vakuutuksensa.

Tuotannollinen ja taloudellinen toiminta tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että olet lopettanut kaikki liiketoimintaasi liittyvät puuhat.

Jos pyörität osakeyhtiötä, sinun tulee myös jättää Verohallinnolle ilmoitus, jolla yritys poistetaan ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä. Myös alv-rekisteristä poistuminen tai ilmoitus yritystoiminnan keskeyttämisestä tulee tehdä.

Yllä mainittujen tilanteiden lisäksi myös konkurssi, selvitystila tai yhtiömiesten välinen sopimus yrityksen purkamisesta tulkitaan yritystoiminnan loppumiseksi.

Työttömyysturvalakiin on myös kirjattu, että yritystoiminta voidaan katsoa loppuneeksi, jos muiden seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Milloin henkilön työskentely yrityksessä tulkitaan päättyneeksi?

Työllistymisesi yrityksessä tulkitaan loppuneeksi, kun:

  • Työkykysi todetaan olennaisesti ja pysyvästi alentuneeksi, eli olet jo saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, etkä senkään jälkeen ole lääkärin arvion mukaan kykenevä työhösi terveydellisten syiden takia.
  • Olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja toimeksiantosuhteesi yritykseen on päättynyt, etkä voi työllistyä päätoimisesti muihin, tuleviin toimeksiantoihin.
  • Yritystoiminta on luonteeltaan kausittaista ja toimintakausi on päättynyt. Kausittaisen liiketoiminnan ehto täyttyy, mikäli luonnonolosuhteiden takia toimintaa ei voi harjoittaa yli puolta vuotta 12 kuukauden aikana.

Yllä olevat kohdat mainitaan työttömyysturvalaissa.

Näiden lisäksi asiassa pätevät myös jotkin palkanmaksun keskeytymiseen, lomautuksiin sekä tuotantosuunnan loppumisiin liittyvät poikkeustilanteet, joista puolestaan kerrotaan työsopimuslaissa.

Osaomistajien sekä yrittäjän perheenjäsenten työn päättymisestä voit lukea lisää tarkemmin Suomen yrittäjäkassan nettisivuilta.

Kuinka suuri yrittäjän työttömyysturva on rahallisesti?

Yrittäjän saama työttömyyskorvaus voi olla joko:

  • Kansaneläkelaitoksen eli KELAn maksamaa peruspäivärahaa. Peruspäivärahan määrä on 37,21 euroa päivässä (2023), ja tukea maksetaan viideltä päivältä viikossa. Jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia, saat perussumman päälle pienen lapsikorotuksen.
  • KELAn maksamaa alennettua eli soviteltua päivärahaa. Sen tarkka määrä riippuu sivutienestiesi määrästä.
  • KELAn maksamaa työmarkkinatukea, jos et ole oikeutettu normaaliin peruspäivärahaan esimerkiksi siksi, että työssäoloehto ei täyty. Lisäksi muiden ehtojen puolestaan tulee täyttyä – lisää voit lukea ylemmästä linkistä. Täyden työmarkkinatuen määrä on 37,21 euroa päivässä eli maksimisumma on sama kuin peruspäiväraha. Lue lisää yrittäjän työmarkkinatukea koskevista väliaikaisista muutoksista Kelan verkkosivuilta.
  • Ansiosidonnaista eli korkeampaa päivärahaa, mikäli olet liittynyt yrittäjien työttömyyskassaan.

Yrittäjänä vastaat siis loppupeleissä työttömyysturvasi tasosta itse. Käytännössä tämä tarkoittaa vapaaehtoista liittymistä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi.

Tällöin yrittäjänä saat itsellesi oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Työttömyyskassaan liittyminen on ikään kuin yrittäjän työttömyysvakuutus.

Muussa tapauksessa kyseeseen tulee pelkästään KELAn maksama peruspäiväraha, soviteltu päiväraha tai työmarkkinatuki – mikäli TE-toimisto siis tulkitsee sinut työttömäksi yrittäjäksi.

Yrittäjäkassa ei Yrittäjän Työttömyyskassa

Yrittäjäkassaan voi liittyä kuka tahansa Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä toimialaan tai yritysmuotoon katsomatta. Liittymisen tärkein ehto on, että eläkevakuutuksesi vuosityötulo (YEL, MYEL tai TyEL) on vähintään 14 088 € vuonna 2023.

Päivärahan saamisen ehtona on lisäksi yrittäjän työssäoloehdon täyttyminen.

Yrittäjien työttömyyskassa on järjestelmä, joka tarjoaa taloudellista turvaa yrittäjille heidän jäädessään työttömiksi. Yrittäjäkassa on yrittäjien omistama, ja sen jäsenet maksavat säännöllisesti jäsenmaksuja, jotka turvaavat heille oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyden sattuessa. Ansiosidonnainen päiväraha on usein korkeampi kuin peruspäiväraha, ja sen suuruus määräytyy jäsenen työtulon perusteella. Yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa vain, jos hän lopettaa yritystoiminnan kokonaan tai jos toiminta on päättynyt esimerkiksi konkurssin vuoksi.

Yrittäjän työssäoloehto

Jos TE-toimisto on tulkinnut sinut työttömäksi yrittäjäksi, voit saada peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa, mikäli työssäoloehtosi täyttyy.

Tämä asia on osaltasi kunnossa, jos edeltävän neljän vuoden aikana olet työskennellyt yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

Työskentelyn on lisäksi oltava sellaista, että YEL-työtulosi eli itse määrittämäsi työpanoksen arvo on ollut vähintään 14 088 euroa vuodessa (2023). Vuotta aiemmin vastaava vähimmäistaso oli 13 573 euroa vuodessa.

Ansiopäivärahan tapauksessa yrittäjäkassan jäsenyys on myös pitänyt olla voimassa vähintään 15 kuukautta.

Yrittäjien työssäoloehdosta voit lukea lisää Kelan verkkosivuilta, josta löydät myös laskurin työssäoloehtovaatimuksen täyttymisen arviointia varten.

Kuinka paljon työtön yrittäjä voi tienata tai tehdä töitä menettämättä työttömyyskorvauksia?

Oikeutesi työttömyysturvaan katkeaa, mikäli päätoiminen yritystoimintasi kestää yli kaksi viikkoa. Toiminnasta saaduilla tuloilla ei ole merkitystä tätä kohtaa sovellettaessa.

Mikäli yritystoimintasi kestää kaksi viikkoa tai alle, voit saada soviteltua työttömyyspäivärahaa. Tässä tapauksessa saamasi tulot luonnollisesti vaikuttavat saamasi sovitellun päivärahan määrään.

Pidempään kuin kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta voi olla mahdollista sivutoimisesti. Tässäkin tilanteessa toiminnasta saamasi tienestit sovitellaan suhteessa päivärahan määrään.

Tulkinnat pää- ja sivutoimisuudesta tekee TE-toimisto.

Tilanne on kuitenkin eri, mikäli yritystoiminta alkaa työttömänä ollessasi – esimerkiksi jäätyäsi työttömäksi palkkatöistäsi. Tästä voit lukea lisää alta.

Yrittäjäksi ryhtyminen työttömänä

Vuoden 2018 alusta alkaen olet voinut saada päivärahaa neljän kuukauden ajan, mikäli työttömänä ollessasi aloitat yritystoiminnan.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömäksi jäävä palkansaaja voi perustaa yrityksen ja harjoittaa toimintaa neljän kuukauden ajan ilman, että päätoimisuus estäisi tuen saamisen.

Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan siis vasta neljän kuukauden jälkeen.

Mikäli ensimmäisen neljän kuukauden aikana saat yritystoiminnastasi tuloja, niiden määrä vaikuttaa luonnollisesti saamaasi päivärahaan eli etuus sovitellaan suhteutettuna keräämiisi tuloihin.

Tilanne ei kuitenkaan koskea sinua, jos olet esimerkiksi pyörittänyt sivutoimista yritystä jo palkkatöissä ollessasi.

Jos tässä tilanteessa jäät työttömäksi palkkatöistäsi, yritystoimintahan on jo aloitettu. Uudistus koskee vain tilanteita, joissa toiminta aloitetaan työttömänä ollessasi.

Neljän kuukauden jälkeen yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuudesta tehdään arvio. Mikäli yritystoiminta on sivutoimista, voit edelleen saada työttömyysetuuksia. Lue lisää TE-palvelujen sivuilta.

YEL - Mainos