Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva

Pikaopas yrittäjän työttömyysturvaan [2018]

Yrittäjän työttömyysturva on aihe, josta harva haluaa lukea mutta josta jokaisen yrittäjän olisi silti hyvä olla tietoinen.

Kun olet yrittäjä, sinulla ja joissain tapauksissa myös perheenjäsenilläsi edellytykset työttömyysturvan saamiseen ovat hyvin erilaiset palkansaajiin verrattuna.

Tässä lyhyessä oppaassa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin, jotka koskevat yrittäjän työttömyysturvaa ja työttömyyskorvauksia vuonna 2018.

Tekstin lukeminen kokonaisuudessaan vie aikaa alle 10 minuuttia, mutta voit toki etsiä alempaa valikosta vain omaa tilannettasi koskevan kysymyksen.

Lukemisen kannalta ei ole väliä, yritätkö toiminimellä vai onko yritysmuotosi jokin muu.

Yrittäjän määritelmä työttömyysturvan kannalta – kuka on yrittäjä?

Ennen kuin pohdimme voitko saada työttömyyskorvausta, meidän tulee selvittää oletko yrittäjä ylipäätään.

Työttömyysturvalaissa on nimittäin määritelty se, ketkä kaikki ovat lakipykälien mukaan yrittäjiä.

Helpoimmillaan asia on yksinkertainen. Mikäli olet YEL-vakuutuksella varustettu toiminimiyrittäjä, päätoiminen kevytyrittäjä tai pyörität omin voimin osakeyhtiötä tai muuta yritysmuotoa, sinut tietysti luokitellaan yrittäjäksi.

Epäselvät tilanteet koskevat lähinnä yrityksen osaomistajia sekä yrittäjän puolisoa tai muita perheenjäseniä – heidätkin nimittäin tulkitaan joissain tilanteissa yrittäjiksi.

Kuvitellaan esimerkiksi, että teet itse palkkatöitä ja puolisosi on yrittäjä. Autat kuitenkin säännöllisesti myös puolisoasi työskentelemällä hänen firmassaan.

Tällaisessa tilanteessa saattaa käydä työttömyyskorvausten kannalta viheliäisesti, mikäli jäät työttömäksi palkkatyöstäsi.

Näistä asioista kerromme lisää seuraavaksi.

Osaomistajien sekä yrittäjän puolison ja perheenjäsenten työttömyysturva

Uutena yrittäjänä tai yrittäjän puolisona olet jo saattanut kuulla, että yrittäjyydellä voi olla vaikutuksia myös perheenjäsenten työttömyysturvaan.

Mikäli olet jonkin yrityksen osaomistaja tai samassa taloudessa elävä perheenjäsenesi on yrittäjä, sinut itsekin tulkitaan yrittäjäksi, mikäli:

 • työskentelet kyseisessä yrityksessä johtavassa asemassa (esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana) ja omistat siitä itse vähintään 15 prosenttia tai omistat siitä yhdessä perheenjäsentesi kanssa minimissään 30 prosenttia.
 • Yrittäjästatus täyttyy myös, mikäli perheenjäsenesi omistavat yrityksestä vähintään 30 prosenttia ja itse työskentelet tässä yrityksessä.

Joissain tilanteissa ei vaadita edes johtavassa asemassa työskentelyä, jotta sinut tulkittaisiin yrittäjäksi. Olet työttömyysturvan kannalta yrittäjä myös mikäli työskentelet firmassa ilman johtavaa asemaa ja:

 • omistat siitä itse tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään puolet tai
 • perheenjäsenesi omistavat yrityksestä vähintään puolet.

Kuka sitten on perheenjäsen? Vastaus on, että perheenjäseniksi tulkitaan saman katon alla asuva puoliso, avopuoliso, lapset ja lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Huomaathan kuitenkin, että pelkkä samassa taloudessa yrittäjän kanssa eläminen ei tee sinusta yrittäjää, vaan sinun tulee tällaisissa tilanteissa myös oikeasti työskennellä yrityksessä.

Jos olet osakeyhtiön yksinyrittäjä ja puolisosi on hallituksen nimellinen varajäsen, hänellä ei myöskään ole hätää työttömyysturvan osalta, mikäli hän ei oikeasti osallistu yrityksen toimintaan.

Voiko yrittäjä saada työttömyyskorvausta?

Lähtökohta on se, että päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et voi saada työttömyyskorvausta.

Huomaa kuitenkin, että paino on sanalla “työskennellessäsi“. Hieman alempaa voit lukea, missä tilanteissa työskentely tulkitaan päättyneeksi.

TE-toimisto päättää, lasketaanko sinut päätoimiseksi yrittäjäksi.

Asiaa ratkottaessa tärkein asia on yrittäjyystoimintasi vaatima työmäärä. Saamillasi tienesteillä ei siis ole väliä.

Päätoimisen yrittäjän määritelmä

Milloin yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi ja milloin sivutoimiseksi?

Jos liiketoimintaasi vaadittu työmäärä ja –aika on niin iso, ettei se mahdollistaisi sinulle muun kokopäiväisen työn vastaanottamista, sinut katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin et ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Toisin sanoen: jos esimerkiksi sinulla riittää yrityksessäsi tehtävää vain 20 tunniksi viikossa ja haet tämän perusteella työttömyyskorvausta, et tule sitä saamaan.

Tämä johtuu siitä, että TE-toimisto tulkitsee, ettet noiden 20 tunnin takia pystyisi vastaanottamaan muuta kokopäiväistä työtä.

Päätökset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja ne tekee TE-toimisto. Varmista siis tarvittaessa oma tilanteesi paikallisesta TE-toimistosta.

Jos sen sijaan työmäärä on niin pieni, että tämä olisikin mahdollista, sinut katsotaan sivutoimiseksi yrittäjäksi. Tällöin voit saada soviteltua päivärahaa, eli normaalia päivärahaa hieman pienempää korvausta.

Sivutoimisesta yrittäjyydestä saamasi raha siis alentaa tässä tapauksessa työttömyysturvasi määrää.

Milloin päätoiminen yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta?

Kerroimme äskeisessä kappaleessa, että päätoimisena työskentelevä yrittäjä ei voi saada työttömyyskorvausta.

Tämä on kuitenkin mahdollista, jos päätoimisen työskentelyn katsotaan päättyneen yritystoiminnan loppumisen takia tai oma työskentelysi yrityksessä on päättynyt.

Näissä tapauksissa sinut tulkitaan työttömäksi ja voit saada työttömyyskorvausta, mikäli työssäoloehto täyttyy.

Yritystoiminnan loppuminen tai oman työskentelyn päättyminen pitää kuitenkin todistaa TE-toimistolle.

Milloin yritystoiminta tulkitaan loppuneeksi?

Toiminimen sekä osakeyhtiöyrittäjän yritystoiminnan katsotaan loppuneen, kun taloudellinen ja tuotannollinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on lopettanut YEL-vakuutuksensa.

Tuotannollinen ja taloudellinen toiminta tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että olet lopettanut kaikki liiketoimintaasi liittyvät puuhat.

Jos pyörität osakeyhtiötä, sinun tulee myös jättää Verohallinnolle ilmoitus, jolla yritys poistetaan ennakkoperintä-, alv- sekä työnantajarekistereistä.

Yllä mainittujen tilanteiden lisäksi myös konkurssi, selvitystila tai yhtiömiesten välinen sopimus yrityksen purkamisesta tulkitaan yritystoiminnan loppumiseksi.

Milloin henkilön työskentely yrityksessä tulkitaan päättyneeksi?

Jos olet yrityksen osaomistaja, voit saada työttömyyskorvausta, vaikka edellisessä kappaleessa mainittu yritystoiminnan loppuminen ei pätisikään.

Työllistymisesi yrityksessä tulkitaan loppuneeksi, kun:

 • työkykysi todetaan olennaisesti ja pysyvästi alentuneeksi eli olet jo saanut enimmäisajan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, etkä senkään jälkeen ole lääkärin arvion mukaan kykenevä työhösi terveydellisten syiden takia.
 • Toimeksiantosuhteesi yritykseen on päättynyt, etkä voi työllistyä päätoimisesti muihin, tuleviin toimeksiantoihin.
 • Yritystoiminta on luonteeltaan kausittaista ja toimintakausi on päättynyt. Kausittaisen liiketoiminnan ehto täyttyy, mikäli luonnonolosuhteiden kuten sään takia toimintaa ei voi harjoittaa yli puolta vuotta 12 kuukauden aikana.

Yllä olevat kohdat mainitaan työttömyysturvalaissa.

Näiden lisäksi asiassa pätevät myös jotkin palkanmaksun keskeytymiseen, lomautuksiin sekä tuotantosuunnan loppumisiin liittyvät poikkeustilanteet, joista puolestaan kerrotaan työsopimuslaissa.

Kuinka suuri yrittäjän työttömyysturva on rahallisesti?

Yrittäjän saama työttömyyskorvaus voi olla joko:

 1. Kansaneläkelaitoksen eli KELAn maksamaa peruspäivärahaa. Peruspäivärahan määrä on 32,40 euroa päivässä, ja tukea maksetaan viideltä päivältä viikossa. Jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia, saat perussumman päälle pienen lapsikorotuksen. (2017)
 2. KELAn maksamaa alennettua eli soviteltua päivärahaa. Sen tarkka määrä riippuu sivutienestiesi määrästä.
 3. KELAn maksamaa työmarkkinatukea, jos et ole oikeutettu normaaliin peruspäivärahaan esimerkiksi siksi, että työssäoloehto 2018 ei täyty. Lisäksi muiden ehtojen puolestaan tulee täyttyä – lisää voit lukea ylemmästä linkistä. Täyden työmarkkinatuen määrä on 32,40 euroa päivässä eli maksimisumma on sama kuin peruspäiväraha. (2017)
 4. Ansiosidonnaista eli korkeampaa päivärahaa, mikäli olet liittynyt yrittäjien työttömyyskassaan.

Yrittäjänä vastaat siis loppupeleissä työttömyysturvasi tasosta itse.

Käytännössä tämä tarkoittaa vapaaehtoista liittymistä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Tällöin yrittäjä saa itselleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Työttömyyskassaan liittyminen on ikään kuin yrittäjän työttömyysvakuutus.

Muussa tapauksessa kyseeseen tulee pelkästään KELAn maksama peruspäiväraha, soviteltu päiväraha tai työmarkkinatuki – mikäli TE-toimisto siis tulkitsee sinut työttömäksi yrittäjäksi (lue lisää ylempää)!

Suomessa on kaksi yrittäjille suunnattua työttömyyskassaa, jotka ovat SYT ja AYT. Jos YEL-vakuutuksesi mukainen työtulo on vähintään 12 576 euroa vuodessa (2018) ja olet Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, voit liittyä yrittäjäkassaan.

Päivärahan saamisen ehtona on lisäksi yrittäjän työssäoloehdon täyttyminen. 

Vuoden 2018 astui voimaan myös niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli. Uudistuksen jälkeen työttömän saamaa etuutta voidaan leikata 4,65 prosentilla, mikäli hänen ei ole todettu olleen riittävän aktiivinen oman työnhaun suhteen. Aktiivimallin ehtoihin voit tutustua linkin takaa.

Yrittäjän työssäoloehto 2018

Jos TE-toimisto on suuressa viisaudessaan tulkinnut sinut työttömäksi yrittäjäksi, voit saada peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa, mikäli työssäoloehtosi täyttyy.

Tämä asia on osaltasi kunnossa, jos edeltävän neljän vuoden aikana olet työskennellyt yrittäjänä vähintään 15 kuukautta.

Työskentelyn on lisäksi oltava sellaista, että YEL-työtulosi eli itse määrittämäsi työpanoksen arvo on ollut vähintään 12 576 euroa vuodessa (2018).

Jos et ymmärtänyt, mitä YEL-työtulo tarkoittaa, paina hieman ylempää löytyvää linkkiä, josta pääset lukemaan lisää YEL-vakuutuksista.

Kuinka paljon työtön yrittäjä voi tienata tai tehdä töitä menettämättä työttömyyskorvauksia?

Oikeutesi työttömyysturvaan katkeaa, mikäli päätoiminen yritystoimintasi kestää yli kaksi viikkoa. Toiminnasta saaduilla tuloilla ei ole merkitystä tätä kohtaa sovellettaessa.

Mikäli yritystoimintasi kestää kaksi viikkoa tai alle, voit saada soviteltua työttömyyspäivärahaa. Tässä tapauksessa saamasi tulot luonnollisesti vaikuttavat saamasi sovitellun päivärahan määrään.

Pidempään kuin kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta voi olla mahdollista sivutoimisesti. Tässäkin tilanteessa toiminnasta saamasi tienestit sovitellaan suhteessa päivärahan määrään.

Lyhytkestoista työskentelyä on käsitelty muun muassa KELAn Kysy Kelalta -palvelussa, josta voit lukea asiasta lisää tai esittää omaa tilannettasi koskevan kysymyksen.

Tulkinnat pää- ja sivutoimisuudesta tekee TE-toimisto.

Tilanne on kuitenkin eri, mikäli yritystoiminta alkaa työttömänä ollessasi – esimerkiksi jäätyäsi työttömäksi palkkatöistäsi. Tästä voit lukea lisää alta.

Yrittäjäksi ryhtyminen työttömänä

Vuoden 2018 alusta alkaen voit saada ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan, mikäli työttömänä ollessasi aloitat yritystoiminnan.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työttömäksi jäävä palkansaaja voi perustaa yrityksen ja harjoittaa toimintaa neljän kuukauden ajan ilman, että päätoimisuus estäisi tuen saamisen.

Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan siis vasta neljän kuukauden jälkeen.

Mikäli ensimmäisen neljän kuukauden aikana saat yritystoiminnastasi tuloja, niiden määrä vaikuttaa luonnollisesti saamaasi päivärahaan eli etuus sovitellaan suhteutettuna keräämiisi tuloihin.

Uudistuksen tarkoitus on madaltaa kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen työttömänä ollessa.

Tilanne ei kuitenkaan koskea sinua, jos olet esimerkiksi pyörittänyt sivutoimista yritystä jo palkkatöissä ollessasi.

Jos tässä tilanteessa jäät työttömäksi palkkatöistäsi, yritystoimintahan on jo aloitettu. Uudistus koskee vain tilanteita, joissa toiminta aloitetaan työttömänä ollessasi.

Yhteenveto yrittäjän työttömyysturvasta

Jos jäät työttömäksi, marssi paikalliseen TE-toimistoon, jossa ensinnäkin selvitetään, oletko työttömyysturvalaissa määritelty yrittäjä.

Jos olet, tämän jälkeen katsotaan se, onko yritystoimintasi loppunut tai oma työllistymisesi yrityksessä päättynyt.

Mikäli molemmat ehdot täyttyvät, voit työttömäksi työnhakijaksi ilmoittauduttuasi saada työttömyyskorvausta.

Se voi olla joko KELAn maksamaa päivärahaa tai Yrittäjien työttömyyskassan (jos olet liittynyt sellaiseen!) pulittamaa ansiosidonnaista päivärahaa.

Myös työssäoloehdon tulee kuitenkin täyttyä. Kuten kaikkeen muuhun, myös tähän on toki olemassa joitain poikkeuksia.