Yritys Suomessa, asuminen ulkomailla

Yritys Suomessa, asuminen ulkomailla

Yrityksen perustaminen Suomeen ulkomailta

Nettiyhteys ja kannettava tietokone – erikseen erinomaiset, yhdessä ylivoimaiset!

Tämä oiva yhdistelmä riittää mainiosti tuhansille suomalaisille yrittäjille oman liiketoiminnan pyörittämiseen mistä päin maailmaa tahansa.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita sinun tulee tietää, jos aiot lähteä ulkomaille (tai asut jo siellä) ja pyörittää sieltä käsin Suomeen rekisteröityä osakeyhtiötä tai toiminimeä.

Muista, että tosielämässä verotukseen liittyvät asiat ovat aina hyvin tilannekohtaisia. Varmista siis oma tilanteesi etukäteen veroviranomaiselta tai oman kohdemaasi tilanteen tuntevalta veroasiantuntijalta.

Tämä teksti on vain lyhyt johdanto asiaan, jotta pystyisit lukemisen jälkeen ottamaan asioista helpommin selvää itse!

Tämän kirjoituksen sisältö:

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit sivustollamme:
Yrityksen perustaminen ulkomaille
Yrityksen perustaminen Viroon

Voiko ulkomailla asuva perustaa Suomeen yrityksen?

Kyllä voi.

Suomessa toiminimen voi perustaa henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella. Myöskään osakeyhtiön omistajan ei tarvitse asua Suomessa.

Toimintaa voi kuitenkin hankaloittaa, mikäli yrittäjällä ei ole olemassa olevaa suomalaista pankkitiliä. Kirjanpitoaineisto pitää myös säilyttää niin, että tarkastelu Suomesta käsin on viranomaiselle ja tilintarkastajalle mahdollista ilman aiheetonta viivettä. Myös osoite Suomessa luonnollisesti helpottaa toimintaa huomattavasti.

Jos myyt palvelujasi tai ostat firmalle hankintoja myös paikallisesti, kahden eri maan verokäytäntöjen kanssa säätämisestä voi tulla yksin- tai pienyrittäjälle melkoinen sekamelska.

Paljon riippuu siis siitä, millä alalla toimit, missä maassa loppuasiakkaasi ovat, onko sinulla kiinteää toimipaikkaa ja kuinka vahvat siteet sinulla on Suomeen.

Jos kuitenkin esimerkiksi asut Espanjassa, mikään ei periaatteessa estä sinua perustamasta yritystä Suomeen. Asiaa kannattaa lähteä selvittämään oman kohdemaan verotuksen sekä yrityksen pyörittämiseen kuuluvan byrokratian määrän kautta. Kaikki mikä on mahdollista, ei aina ole järkevää.

Toisaalta tilanne voi olla täysin eri, mikäli myyt palvelujasi Suomeen esimerkiksi verkon kautta ja tiedät lähitulevaisuudessa muuttavasi takaisin pohjoisen lakeuksille.

Eri maiden käytännöt yritysten perustamisiin ja lopettamisiin liittyen ovat myös hyvin vaihtelevia. Suomessa toiminimen tai osakeyhtiön saa pääsääntöisesti pystyyn hyvin pienellä vaivalla – ainakin mikäli toimit alalla, jolla ei tarvita erinäisiä viranomaislupia.

Mihin maahan yrittäjä maksaa tuloveronsa?

Käsitellään ensin EU-maat pois alta ja otetaan sitten pikavisiitti kaukoitään.

Euroopan Unionin alueella ei ole olemassa yhtenäistä säännöstöä siihen, miten kotimaansa ulkopuolella työskenteleviä yrittäjiä verotetaan. Nyrkkisääntö on kuitenkin seuraavanlainen:

  • Verotuksen kannalta kotipaikkanasi pidetään yleensä sitä maata, jossa oleskelet yli kuusi kuukautta vuodesta!

Verotuksellinen kotimaasi voi tällöin yleensä periä sinulta veroa kaikkialla maailmassa saamistasi tuloista.

Tässä vaiheessa kannattaa muistaa, että jokaisella maalla on olemassa oma määritelmänsä sille, mitä verotuksellinen kotimaa tarkoittaa.

Mikäli olet muuttamassa Euroopan alueelle, katso oman kohdemaasi veromääritelmä Sinun Eurooppasi –sivustolta.

Käydään alla läpi esimerkki, joka koskee Espanjaa. Kuvitellaan, että olet suomalainen yrittäjä, joka saa tarpeekseen loskakeleistä ja lähtee Malagaan nauttimaan elämästä.

Itsesi työllistävänä yrittäjänä maksat kaikista tuloistasi veroa Espanjaan, mikäli:

  • elät Espanjassa vakituisesti yli 183 perättäistä päivää (6kk) kalenterivuoden aikana tai
  • saat liiketoimintasi tulot pääosin Espanjasta.

Jos oleskelun kesto on vähemmän kuin 183 peräkkäistä päivää, maksat veroa pelkästään Espanjassa tehdystä tulosta. Jos siis teet töitäsi etänä Suomeen, tämä kriteeri ei täyty.

(Kun jatkat lukemista, huomaat kuitenkin, ettei asia ole aivan näin yksinkertainen.)

Thaimaan tilanne on puolestaan seuraavanlainen:

Yli 180 vuorokauden mittainen oleskelu Thaimaassa (yhdessä tai useammassa jaksossa kalenterivuoden aikana)
= Maksat Thaimaalle veroa sieltä ansaitsemastasi tulosta sekä myös ulkomailta saadusta tulosta.

Alle 180 vuorokauden oleskelu kalenterivuoden aikana
= Maksat Thaimaalle veroa pelkästään sieltä ansaitsemastasi tulosta.

Huom. Jos sinulla on pääomatuloja, niiden osalta tilannetta kannattaa selvittää erikseen – samat säännöt eivät välttämättä päde.

Mitä Suomen Verohallinto sanoo ulkomaille muuttamisesta?

Verohallinto linjaa, että mikäli tarkoituksenasi on asua ulkomailla enintään 2-3 vuotta ja palata sen jälkeen Suomeen, sinua pidetään tämän ajan yleisesti verovelvollisena Suomessa. Se tarkoittaa, että maksat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistasi tuloista.

Ulkomaille muuttavasta voi kuitenkin tulla jo aikaisemmin rajoitettu verovelvollinen, mikäli hän osoittaa, ettei hänellä ole enää pysyviä siteitä Suomeen.

Tässä kohtaa huomannet, että asia on ristiriidassa edellä kerrotun kanssa. Jos esimerkiksi muuttaisit Espanjaan tai Thaimaahan kahdeksi vuodeksi etäyrittämään, joutuisit aiemmin kerrotun perusteella maksamaan tuloveroa myös näille maille.

Kuitenkin samaan aikaan olisit myös Suomessa yleisesti verovelvollinen – tästä aiheutuu tilanne, jossa joutuisit maksamaan tuloveroa kahteen maahan.

Tällaisia tilanteita varten mailla on olemassa sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. Suomella on tällainen sopimus yli 70 maan kanssa – myös esimerkkeinä käytetyt Espanja ja Thaimaa kuuluvat näihin maihin.

Suomi voi poistaa kaksinkertaisen verotuksen joko vapauttamalla yrittäjän suomalaisesta verosta tai hyvittämällä tälle ulkomaantulon veron.

Huom. Todetaan jälleen, että pääomatuloja voivat maista riippuen koskea eri säännöt, eli niiden osalta tilannetta kannattaa selvittää erikseen.

Yllä mainitut ohjeet ovat muutenkin yleispäteviä – sinun on aina selvitettävä asiat tarkkaan etukäteen veroviranomaisten kanssa! Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen ei aina ole niin yksinkertaista – saati itsestään selvä läpihuutojuttu.

Voit tutustua Suomen ja muiden maiden verosopimuksiin linkin kautta.

Lisätietoa ulkomaille muuttamisesta:
Verohallinto:
Suomesta ulkomaille
Verohallinto:
Kansainvälinen toiminta

Mistä viranomaiset tietävät, missä oikein oleskelet?

Hyvä kysymys, varsinkin jos sinulla on vakituinen osoite myös Suomessa. Vastaus on, että eivät välttämättä mistään, mutta tässä vaiheessa sinun tulee selvittää oman kohdemaasi oleskelulupakäytännöt.

Esimerkiksi Espanjassa kaikkien yli kolme kuukautta maassa oleskelevien tulisi hakea oleskelulupa paikalliselta poliisiasemalta. Mikäli haet oleskeluluvan eli residencian, se tarkoittaa käytännössä muuttoa ja maksaisit tällöin myös verosi Espanjaan.

Käytännössä residencian hakemista ei kuitenkaan valvota mitenkään, eivätkä monet Espanjassa talvehtivat suomalaiset tätä lupaa hae.

Käytännössä yrittäjä pystyy siis asumaan puolet vuodesta Espanjassa ja pyörittämään Suomeen rekisteröityä yritystään täysin normaalisti ilman verovaikutuksia – mikäli hän siis myy palvelujaan Suomeen.

EU-alueen ulkopuolella oleskelulupakäytännöt ovat luonnollisesti paljon tiukempia.

Kehotamme sinua aina toimimaan viranomaisten määräysten mukaan.

Kiinteä toimipaikka

Oletusarvo on se, että yritys maksaa veronsa siihen maahan, johon se on rekisteröity.

Yritykselle voi kuitenkin muodostua toiseen maahan kiinteä toimipaikka, joka aiheuttaa sille verovelvollisuuden myös tämän maan näkökulmasta.

Kiinteä toimipaikka tarkoittaa liikepaikkaa, josta yritys harjoittaa toimintaansa joko kokonaan tai osittain. Käytännössä kiinteä toimipaikka voi olla esimerkiksi toimisto tai työpaja. Myös kotitoimisto voi muodostaa kiinteän toimipaikan.

Kannettavalla tietokoneellaan töitä tekevän yrittäjän tapauksessa kiinteän toimipaikan muodostuminen voi olla hyvin häilyvää – töitähän pystyy periaatteessa tekemään mistä tahansa.

Tästä syystä asia kannattaa aina varmistaa veroviranomaiselta.

Lisätietoa: Liiketoiminnan harjoittaminen ulkomailla ja kiinteä toimipaikka

Yrittäjän sosiaaliturva ulkomailla

Tyeläke.fi:n sivuilla kerrotaan, että jos lähdet yrittämään ulkomaille, pääsääntö on se, että kuulut työskentelyvaltion sosiaaliturvaan. Tähän on kuitenkin poikkeuksia: EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä tilapäisesti työskentelevänä voit säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä, mikäli työskentely kestää alle 2 vuotta.

Lue lisää:
Työeläke.fi: Yrittäjäksi ulkomaille
Kela.fi: Muuttaminen ulkomaille

Yhteenveto

Kun asut ulkomailla tai muutat sinne ja pyörität Suomeen rekisteröityä yritystä, verojen maksamiseen ja sosiaaliturvaasi vaikuttavat tai voivat vaikuttaa seuraavat asiat:

  • Ulkomailla asumisesi kesto,
  • siteet Suomeen (asunto, perhe jne.) sekä paluuaikeet,
  • kohdemaasi verotuskäytännöt,
  • yritysmuotosi,
  • maiden väliset verosopimukset,
  • se, onko yritykselläsi kiinteää toimipaikkaa.

Sanotaan se vielä kerran: Tämä artikkeli on tarkoitettu sinulle vain yleispäteväksi johdannoksi aiheeseen. Selvitä aina omaa tilannettasi koskevat faktat veroviranomaisen kanssa ennen muuttoa tai yrityksen perustamista!

Procountor allekirjoitus

Yrittäjän
taloushallinnon ja kirjanpidon ohjelmisto
– nyt –30 % vuoden loppuun

Procountor Taloushallinnolla hoidat laskutuksen ja kirjanpidon kätevästi missä ja milloin vain, kevätetuna saat –30 % kk-hinnoista vuoden loppuun saakka.

Lue lisää ja hyödynnä etu