Yrityksen perustaminen ulkomaille

Kiinnostaako yrityksen perustaminen ulkomaille? Laadimme lyhyen johdannon asiaan ja listasimme asioita, joita sinun tulisi tietää ja muistaa ennen päätöstäsi.

Yrityksen perustaminen ulkomaille

Yrityksen perustamista ulkomaille kannattaa harkita tietyissä tilanteissa. Monille se on nykyään tapa suunnitella verotusta ja faktahan on, että se voi monissa tapauksissa olla hyvin järkevää.

Verotusasioiden lisäksi toinen syy saattaa olla se, että liiketoiminnan harjoittaminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa kyseisessä maassa. Tällöin on syytä selvittää, missä puitteissa perustaminen voisi olla mahdollista.

Kolmas syy puolestaan saattaa olla halu muuttaa ulkomaille ja pyörittää siinä samalla liiketoimintaa.

Merkittävin syy on kuitenkin liiketoiminnan kohdistaminen tärkeälle kohdemarkkinalle. Tällöin tulisi kuitenkin ensin huomioida kohdemaan lainsäädäntö, yleinen liiketoimintakulttuuri sekä verotusasiat.

Kannattaa myös miettiä, millaisia kuluja toiminnasta aiheutuu ja miten ulkomaalaisiin yrittäjiin suhtaudutaan.

Kannattaako yrityksen perustaminen ulkomaille?

Täytyy muistaa, että kaikissa tapauksissa yritystä ei ole tarpeellista perustaa ulkomaille, vaan järkevämpi ratkaisu voi olla toimia muilla tavoin ulkomaisilla markkinoilla.

Miten yritys perustetaan ulkomaille?

Yksinkertaisilla tavoilla voi lähteä liikenteeseen. Voit esimerkiksi ottaa yhdessä toisen yrityksen kanssa toimiston, josta myyntiä harjoitetaan ulkomaan markkinoilla. Ratkaisu on erittäin pätevä varsinkin, jos molempien yritysten tarjonnat täydentävät luontevasti toisiaan ja kauppaa voidaan tehdä ristiin.

Myyntiä on mahdollista myös ulkoistaa ulkomaalaisille jälleenmyyjille tai agenteille. Nämä ovat päteviä tapoja harjoittaa toimintaa ulkomailla ilman suurempaa markkinointia. Silloin saa myös suoraa asiakaspalautetta uudelta kohderyhmältä.

Yrityksellä voi olla myös samaan aikaan Suomesta käsin toimiva verkkokauppa, joka toimii vain kohdemaan kielellä ja maksujärjestelmillä.

Milloin yrityksen perustaminen ulkomaille kannattaa?

Yrityksen perustaminen ulkomaille voi olla hyvä vaihtehto myös silloin, jos halutaan rakentaa tuotantoyksikkö alhaisten kustannusten markkinoille. Tällöin on mahdollista säästää valmistus- ja kuljetuskustannuksissa.

Tietysti myös toimittaminen asiakkaille on huomattavasti nopeampaa, jos toimitaan saman maan sisällä. Silloin kuitenkin täytyy ottaa huomioon liiketoimintaan tarvittavat luvat ja investointien määrä.

Vaihtoehtoja yrityksen perustamiselle ulkomaille

Oman yrityksen perustamiselle on myös vaihtoehtoja. Voit:

  • Lisensoida tuotteen tai palvelun, jolloin toiminnasta vastaa ulkomaalainen sopimuskumppani.
  • Hankkia alihankkijoita tai sopimusvalmistajia, joilloin ulkomaalainen kumppani valmistaa sinun tuotteitasi, mutta sinä vastaat suunnittelutyöstä sekä myynti- ja markkinointityöstä.
  • Ryhtyä osakkaaksi, eli ostat ulkomaalaisesta yrityksestä osan, minkä jälkeen yritys hoitaa sinun nimissäsi toimintaa kohdemaassa.
  • Yhteishanke, eli rakennetaan yhdessä ulkomaisen tai kotimaisen yhteistyökumppanin kanssa tuotantoa ja/tai myyntiyksikkö ulkomaille.

Mitä pitää muistaa yrityksen perustamisesta ulkomaille?

Ulkomailla toimiessa tulee muistaa, että perustettavan yhtiön yhtiömuodot, rekisteröinti ja toimintatavat noudattavat aina paikallista lainsäädäntöä. Jos sinulla on emoyhtiö Suomessa, joudut huomioimaan myös suomalaisen lainsäädännön.

Kannattaa hankkia asiantuntevaa lakiapua ja kysyä neuvoja yrittäjiltä, jotka jo toimivat samoilla aluille, joille itse tähtäät. Hyödynnä tässä asiassa sekä suomalaista että kohdemaan paikallista osaamista.

Kannattaa myös selvittää yrityksen ulkomaille perustamisen oikea tarve ja potentiaalinen hyöty. Mitä olet valmis antamaan ja maksamaan siitä, eli onko hyöty tarpeeksi suuri?

Lue myös: Yritys Suomessa, asuminen ulkomailla

Procountor allekirjoitus

Yrittäjän
taloushallinnon ja kirjanpidon ohjelmisto
– nyt –30 % vuoden loppuun

Procountor Taloushallinnolla hoidat laskutuksen ja kirjanpidon kätevästi missä ja milloin vain, kevätetuna saat –30 % kk-hinnoista vuoden loppuun saakka.

Lue lisää ja hyödynnä etu