Toiminimen lopettaminen

Toiminimen lopettaminen

Miten toiminimen lopettaminen tehdään?

Toiminimiyrittäjän on hyvä olla tietoinen myös siitä, miten toiminimen lopettaminen tulee hoitaa. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi elämänmuutosten takia, vaikka toiminta olisi kannattavaakin.

Toiminimen voi lopettaa mistä syystä tahansa. Lopettamisesta on tehtävä viivytyksettä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle eli PRH:lle YTJ-palvelussa tai paperilomakkeella. Hinta on 0 euroa, teit ilmoituksen sitten paperilla tai verkossa.

Kun täytät lomakkeen, tiedot lähtevät samalla myös Verohallinnolle, jonka rekistereistä (esim. ennakkoperintärekisteri, alv-velvollisten rekisteri) toiminimesi voidaan nyt poistaa.

Verohallinnon rekistereistä voit poistua myös suoraan OmaVeron kautta. Jos kuitenkin kuulut kaupparekisteriin ja haluat päättää rekisteröinnin, tee lopettamisilmoitus YTJ:n kautta.

Ennen kuin lähdet täyttämään Y6-ilmoitusta, pidä kuitenkin huoli siitä, että:

  • Olet maksanut kaikki elinkeinotoimintaasi liittyvät velat. Muista, että toiminimiyrittäjänä vastaat veloista henkilökohtaisella omaisuudellasi.
  • Olet hankkiutunut eroon kaikesta elinkeinotoiminnan omaisuudesta ja varallisuudesta. Tämän voit tehdä joko myymällä tai siirtämällä omaisuuden itsellesi yksityisomaisuudeksi. Tällöin puhutaan yksityisotosta. Muista, että nämä toimenpiteet vaikuttavat toimintasi viimeisen verovuoden tulokseen. Elinkeinotoiminnan lopettamisesta voi syntyä suuri kertaluonteinen veronalainen lisätulo, joka on toiminimen nettovarallisuudesta riippuen joko pääoma- tai ansiotuloa.
  • Olet lopettanut kaikki elinkeinotoimintaasi liittyvät käytännön toimet. Tämä tarkoittaa suomeksi esimerkiksi myynnin lopettamista tai firman liiketilan vuokrasopimuksen irtisanomista.

Vaikka lopettamisilmoitus on maksuton, kuluja voi tulla mahdollisten yrityskiinnitysten järjestämisestä – ne on nimittäin joko kuoletettava tai siirrettävä luovutuksensaajalle tai elinkeinotoiminnan jatkajalle.

Yrityskiinnitys tarkoittaa sellaista toimintaan kuuluvaa ja toiminimen omistamaa irtainta omaisuutta, joka on pantattu saatavien vakuudeksi. Mikäli yrityskiinnitys kuoletetaan, hakemus on maksuton. Siirto sen sijaan kustantaa 200 euroa.

Toiminimen lopettaminen: muista hoitaa myös vero- ja kirjanpitoasiat kuntoon

Elinkeinotoiminnan loputtua toiminimiyrittäjän on huolehdittava, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset annetaan ajallaan. Myös viimeisen verovuoden ennakkoverot on tietysti maksettava asianmukaisesti.

On myös tärkeää huolehtia, että kirjanpitoaineistoa säilytetään asianmukaisesti 6-10 vuotta, mikä laissa edellytetään.

Myös mahdollinen YEL-vakuutus on päätettävä yrittämisen loppuessa.

Askeleet toiminimen lopettamiseen

Toiminimen lopettaminen tapahtuu siis Y6-lomakkeella. Lomakkeeseen pitää tulla elinkeinonharjoittajan, eli toiminimellä toimivan yrittäjän, tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus. Lomakkeen löydät PRH:n sivuilta. Nykyään voit poistua Verohallinnon rekistereistä myös suoraan OmaVeron kautta, jos et esimerkiksi ole liittynyt kaupparekisteriin lainkaan.

Kerrataan vielä askeleet toiminimen lopettamiseen:

1. Hankkiudu elinkeinotoiminnan omaisuudesta tai varallisuudesta eroon joko yksityisotoin tai myymällä.

2. Lopeta kaikki liiketoiminta. Siis kaikki tekemiset, jotka jollain tapaa kuuluvat liiketoimintaasi.

3. Huolehdi, että kaikki velat on maksettu pois.

4. Täytä Y6-lomake ja ilmoita sillä toiminnan päättymisestä.

Kun elinkeinotoiminnan lakkaamista koskeva ilmoitus on rekisteröity, yrityksen tiedot poistetaan kaupparekisteristä ja toiminimen rekisteröintisuoja päättyy. Silloin menetät oikeuden käyttää toiminimen nimeä, ja joku muu voi ottaa sen käyttöönsä.

Jos myöhemmin päätät ryhtyä toiminimiyrittäjäksi uudestaan, saat jälleen käyttöön vanhan tutun y-tunnuksesi.

Lisätietoa: Verohallinto.fi

Sähköinen allekirjoitus helposti ja ilman kuukausimaksua

Nimet alle dokumenttiin helposti vaikka omalta puhelimelta, tallennettuna tietoturvalliseen arkistoon. Vain 1,50€ per allekirjoitus.

Aloita käyttö 2 minuutissa