Työnantajarekisteri

Työnantajarekisteri

Mitä tarkoittaa työnantajarekisteri ja milloin aloittavan yrittäjän tai yrityksen on kuuluttava siihen?

Työnantajarekisteri tarkoittaa Verohallinnon eli verottajan ylläpitämää rekisteriä, johon on listattu tiedot säännöllisesti palkkoja maksavista työnantajista.

Työnantajilla on Suomessa erilaisia palkanmaksuun liittyviä velvoitteita, kuten muun muassa:

  • ennakonpidätyksen tekeminen (veron nappaaminen palkasta) sekä
  • sairausvakuutusmaksujen ja
  • työeläkemaksujen maksaminen.

Tiedot maksetuista palkkasuoritteista kulkeutuvat työnantajarekisterin ylläpitäjälle eli Verohallinnolle tulorekisterin kautta. Osoitteesta ytj.fi voit tarkistaa yrityksen nimellä tai y-tunnuksella, kuuluuko kyseinen yritys työnantajarekisteriin.

Työnantajarekisteriin liittyminen – milloin se on pakollista?

Aloittavalta yrittäjältä kysytään työnantajarekisteriin liittymisestä yrityksen perustamislomakkeessa.

Työnantajarekisteriin voi kuitenkin liittyä myöhemminkin siinä vaiheessa, kun yritys aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Tämä tapahtuu joko OmaVerossa tai YTJ.fi-palvelussa muutosilmoituslomakkeen avulla.

Työnantajarekisteriin pitää ilmoittautua, mikäli yrittäjä tai yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja.

Tämä kriteeri täyttyy, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • palkkaa maksetaan vakituisesti kahdelle tai useammalle työntekijälle
  • palkkaa maksetaan vakituisesti yhdelle työntekijälle ja sen lisäksi yhdelle tai useammalle työntekijälle, joiden työsuhde on tilapäinen tai lyhytaikaiseksi tarkoitettu
  • palkkaa maksetaan samaan aikaan vähintään kuudelle työntekijälle, vaikka työsuhteet olisivat lyhytaikaisia ja tilapäisiä

Mikäli kriteerit eivät täyty, yritys voi olla satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja. Tällöin työnantajarekisteriin ei ole pakko liittyä.

Satunnaisesti palkkoja maksavalla työnantajalla tarkoitetaan yritystä, jolla:

  • on vain yksi vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä tai
  • 1-5 sellaista työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Yrityksen on aina ilmoitettava tulorekisteriin tiedot maksetuista palkoista.

Tämä ilmoitus annetaan riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajarekisteriin vai ei.

  • Työnantajarekisterissä olevien yritysten on kuitenkin annettava ilmoitus myös niiltä kuukausilta, jolloin palkkoja ei makseta (esim. sesonkipainotteisesti toimiva yritys).
  • Satunnaisten työnantajayritysten sen sijaan ei tarvitse ilmoittaa tietoja niiltä kuukausilta, joina palkkoja ei makseta.

Voit lukea lisää palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamisesta Verohallinnon verkkosivuilta.

Lue myös: Mitä tulorekisteri tarkoittaa uuden yrittäjän näkökulmasta?

Sähköinen allekirjoitus helposti ja ilman kuukausimaksua

Nimet alle dokumenttiin helposti vaikka omalta puhelimelta, tallennettuna tietoturvalliseen arkistoon. Vain 1,50€ per allekirjoitus.

Aloita käyttö 2 minuutissa