Yrityksen nimi

Yrityksen nimi eli toimini on se nimi, jota käytetään virallisessa toiminnassa. Se ilmoitetaan kaupparekisteriin, jolloin siihen tulee sen rekisteröineelle yritykselle yksinoikeus. Käydään läpi tässä artikkelissa kuinka yrityksen nimi valitaan ja kuinka sitä voidaan muuttaa jälkikäteen.

Yrityksen nimi

Nimen valitsemiseen ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa jo pelkästään sen takia, että muuttaminen jälkikäteen on maksullista ja vie aikaa. Hyvän nimi vaikuttaa myös positiivisesti yritystoimintaan.

Ominaisuuksia, joita hyvältä nimeltä kannattaa hakea, ovat helppokäyttöisyys, kirjoitusasu, taivutus, helppo muistettavuus sekä lausuttavuus ja mieleenpainuvuus.

Nimen valitsemiseen ja mahdollisuuteen rekisteröidä vaikuttaa myös muut asiat, kuten jo olemassa olevat yritykset ja niiden nimet. Samanlaisia tai liian vastaavia ei voi rekisteröidä.

Katsotaan tarkemmin eri asioita.

1. Erottautuminen joukosta. Joukosta erottaumisella on kaksi puolta. Ensinnäkin se, että ihmiset muistavat sinut helpommin ja tiedostavat kuka olet ja mitä teet. Toinen asia erottautuminen jo muista olemassa olevista yrityksistä. Kuten sanottua niin samanalaisia nimi ei voi rekisteröidä.

2. Yksilöllisyys. Nimen tulee edustaa sinua ja toimintaasi. Yksilöllinen nimi tarkoittaa sitä, ettei sitä sekoita toiseen helposti.

3. Kirjoitusasu. Nimen tulisi olla helposti kirjoitettava ja selkeää suomenkieltä.

4. Verkkotunnus. Yhä enemmän ihmisistä etsii asioita verkosta, joten vapaan verkkotunnuksen olemassa olo on koko ajan tärkeämpää.

Nimissä ei voi, eikä saa käyttää ilman toisten erillistä suostumusta:

  • Muiden sukunimiä
  • Muiden taiteilijanimiä
  • Kirjallisten tai taiteellisten teosten suojattuja nimiä
  • Muita suojattuja kansallisia tai kansainvälisiä nimityksiä tai lyhenteitä.

Voit tarkistaa omat nimi-ideasi Patentti – ja rekisterihallituksen perustamasta Virre-palvelusta, josta löytyy rekisteröidyt ja rekisteröimistä vailla olevat toiminimet eli yritysten nimet.

Käytännössä nimi voi olla lähes mitä vain, jos se toteuttaa hyvää etikettiä. Loogista on kuitenkin, että nimi olisi selkeä ja herättäisi halutun kohderyhmän huomion.

Yrityksen nimen muuttaminen

Yrityksen nimeä muuten tekemällä asiasta päätös ja ilmoittamalla siitä kaupparekisteriin. Muutos tehdään perusmuutosilmoituksella, joka valitaan oman yritysmuodon perusteella. Alla on lista eri lomakkeista. Muutos on maksullista. Huom! Kannattaa odottaa, että nimen muutos on virallisesti hyväksytty ja näkyvillä rekisterissä ennen sen käyttöönottoa. Muussa tapauksessa se joudutaan vaihtamaan uudestaan.

Toiminimellä muutos tapahtuu lomakkeella Y6.

Osakeyhtiöllä muutos tapahtuu lomakkeella Y4.

Osuuskunnalla muutos tapahtuu lomakkeella Y4.

Avoimella yhtiöllä ja kommandiittiyhtiöllä muutos tapahtuuu lomakkeella Y5.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field