Yrityksen perustaminen ulkomaille

Kiinnostaa yrityksen perustaminen ulkomaille? Laadimme tarkan katsauksen asiaan ja listasimme asioita, joita sinun tulisi tietää ja muistaa ennen päätöstäsi.

Yrityksen perustaminen ulkomaille

Yrityksen perustamista ulkomaille kannattaa harkita parissa tapauksessa. Monille se on nykyään tapa suunnitella verotusta ja faktahan on, että se voi olla siinä hyvin järkevää. Toinen syy on perustaa, jos liiketoiminnan harjoittaminen vaatii läsnäoloa siinä maassa. Kolmas syy on, jos haluat muuttaa ulkomaille tai matkustella enemmän ja pyörittää samalla kansainvälistä liiketoimintaa.

Merkittävin syy on kuitenkin liiketoiminnan kohdistaminen tärkeälle kohdemarkkinalle. Silloin tulisi kuitenkin ensin huomioida kohdemaan lainsäädäntö, yleinen liiketoimintakulttuuri sekä verotusasiat. Kannattaa miettiä myös millaisia kuluja toiminnasta aiheutuu ja miten ulkomaalaisiin yrittäjiin suhtaudutaan.

Kannattaako yrityksen perustaminen ulkomaille?

Täytyy muistaa, että kaikissa tapauksissa yritystä ei ole tarpeellista perustaa ulkomaille vaan järkevämpi ratkaisu voi olla toimia muilla tavoin ulkomaisilla markkinoilla. Yksinkertaisilla tavoilla voi lähteä liikenteeseen. Voit esimerkiksi ottaa yhdessä toisen yrityksen kanssa toimiston, josta myyntiä harjoitetaan ulkomaan markkinoilla. Ratkaisu on erittäin pätevä varsinkin, jos molempien yritysten tarjonnat täydentävät luontevasti toisiaan ja kauppaa voidaan tehdä ristiin.

Myyntiä on mahdollista myös ulkoistaa ulkomaalaisille jälleenmyyjille tai agenteille. Ne ovat päteviä tapoja harjoittaa toimintaa ulkomailla ilman suurempiaa markkinointia. Silloin saa myös yrityksen ulkomaille perustamisen hyötyjä eli suoraa asiakaspalautetta uudelta kohderyhmältä.

Yrityksellä voi olla myös samaan aikaan Suomesta käsin toimiva verkkokauppa, joka toimii vain kohdemaan kielellä ja maksujärjestelmillä.

Milloin yrityksen perustaminen ulkomaille kannattaa

Yrityksen perustaminen ulkomaille voi olla hyvä vaihtehto myös, jos halutaan rakentaa tuotantoyksikkö alhaisten kustannusten markkinoille. Silloin mahdollista säästää valmistuskustannuksissa ja kuljetuskustannuksisa. Tietysti myös toimittaminen asiakkaille on huomattavasti nopeampaa, jos toimitaan saman maan sisällä. Silloin kuitenkin täytyy ottaa huomioon liiketoimintaan tarvittavat luvat ja investointien määrä.

Vaihtoehtoja yrityksen perustamiselle ulkomaille

Oman yrityksen perustamiselle on myös vaihtoehtoja. Voit:

  • Lisensoida tuotteen tai palvelun, jolloin toiminnasta vastaa ulkomaalainen sopimuskumppani
  • Hankkia alihankkijoita tai sopimusvalmistajia, joilloin ulkomaalainen kumppani valmistaa sinun tuotteitasi, mutta sinä vastaat suunnittelutyöstä sekä myynti- ja markkinointityöstä.
  • Ryhtyä osakkaaksi eli ostat ulkomaalaisesta yrityksestä osan, minkä jälkeen yritys hoitaa sinun nimissäsi toimintaa kohdemaassa
  • Yhteishanke eli rakennetaan yhdessä ulkomaisen tai kotimaisen yhteistyökumppanin kanssa tuotantoa ja/tai myyntiyksikkö ulkomaille

Mitä pitää muistaa yrityksen perustamisesta ulkomaille

Ulkomailla toimiessa tulee muistaa, että perustettavan yhtiön yhtiömuodot, rekisteröinti ja toimintatavat noudattavat aina paikallista lainsäädäntöä. Jos sinulla on emoyhtiö Suomessa, joudut huomioimaan myös suomalaisen lainsäädännön.

Kannattaa hankkia asiantuntevaa apua ja kysyä neuvoja yrittäjiltä, jotka jo toimivat samoilla aluille minne sinä haluat. Hyödynnä sekä suomalaista, että ulkomaalaista osaamista tässä asiassa.

Kannattaa myös selvittää yrityksen ulkomaille perustamisen oikea tarve ja potentiaalinen hyöty. Mitä olet valmis antamaan ja maksamaan siitä eli onko hyöty tarpeeksi suuri?

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field