Kirjanpito ja tilintarkastus

Kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta ei ole pakollista tietää juuri mitään, mutta asioista on silti hyvä olla perillä. Jos kirjanpito ei ole entuudestaan lainkaan tuttua, suosittelemme vahvasti ulkoistamaan työn alan asiantuntijalle.

Varsinkin pienet yrittäjät kompastuvat tässä asiassa omiin nilkkoihin ja yrittävät säästää rahaa tekemällä itse kaiken kirjanpitoonsa liittyvän. Tämä vie vain aikaa yrityksen ydintoiminnoilta ja tulee siten usein kalliimmaksi kuin ammattilaisen käyttäminen.

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia lain mukaan. Tosin pienten yritysten ei ole pakko valita ulkopuolista tilintarkastajaa, vaikka siitä voikin olla heille hyötyä. Käydään lyhyesti läpi sekä kirjanpito että tilintarkastus, ja paneudutaan molempiin aiheisiin vielä tarkemmin omien artikkelien kautta.

Kirjanpito on lyhyesti sanottuna liiketoiminnasta johtuvien tapahtumien rahamäärien kirjaamista. Kirjanpitoon tulee koota kaikki tarvittava tositeaineisto, josta rekisteröidään liiketapahtumien tiedot. Tositteiden perusteella voidaan laskea ja ylläpitää yrityksen taloustilannetta. Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista.

Yrityksen tilikauden tai vaikka kuukauden tulos saadaan selville, kun kirjanpidon perusteella laaditaan tilinpäätös.

Tilintarkastuksen tehtävä on toimia yritykselle valvontajärjestelmänä. Silloin on tarpeellista hyödyntää mahdollisimman ammattitaitoista tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tehtävä on varmistaa, että yrityksen tilinpäätös sekä toimintakertomus antavat oikean ja riittävän ristiriidattoman kuvan yrityksen tilasta.

Tilintarkastuslain mukaan kaikkien yritysten ei tarvitse valita tilintarkastaa. Tässä on lista ehdoista, milloin tilintarkastajan voi jättää valitsematta

1. Yksityisten elinkeinoharjoittajien eli toiminimellä toimivien ei tarvitse valita tilintarkastajaa.

2. Pienten yritysten (kaikki muut yritysmuodot) ei tarvitse valita tilintarkastajaa, mikäli yksi (1) tai ei yhtään seuraavista edellytyksistä ole täyttynyt päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikaudella:

  • Yrityksen taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa.
  • Yrityksen liikevaihto tai liikevaihtoa vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa.
  • Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Mikäli yrityksen yhtiösopimus, yhtiöjärjestys tai säännöt määräävät tilintarkastajan valinnasta, on tilintarkastaja valittava tai säädöksestä määräävään dokumenttiin on tehtävä muutos.