• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Akordi – mikä on akordi?

Akordi viittaa sopimukseen, jossa velallinen ja velkoja sopivat velan uudelleenjärjestelystä tai osittaisesta anteeksiannosta. Tämä käsite on yleisemmin tunnettu nimellä ”velkajärjestely” tai ”velkasaneeraus”. Akordi voi sisältää erilaisia ehtoja, kuten:

 1. Velan määrän vähentäminen: Velkoja voi suostua vähentämään velan kokonaismäärää, jolloin velallisen maksettavaksi jää pienempi summa.
 2. Maksuehtojen muutos: Velan maksuaikataulua voidaan pidentää tai maksueriä pienentää, mikä helpottaa velallisen taloudellista tilannetta.
 3. Korkoehtojen muutos: Koron määrää voidaan alentaa tai siitä voidaan luopua kokonaan.

Akordin tavoitteena on mahdollistaa velallisen taloudellisen tilanteen kohentuminen siten, että velka saadaan maksettua ja velallinen pääsee jatkamaan taloudellista toimintaansa kestävällä tavalla. Velkojille akordi voi olla parempi vaihtoehto verrattuna velallisen mahdolliseen konkurssiin, jossa velkojat saattavat menettää suuremman osan saatavistaan. Akordi vaatii yleensä neuvottelua ja sopimusta kaikkien osapuolten kesken, ja se voidaan toteuttaa joko oikeudellisen menettelyn kautta tai suorilla neuvotteluilla velkojien kanssa.

Takaisin etusivulle