• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Apportti – mikä on apportti?

Apportti tarkoittaa osakeyhtiössä omaisuutta, joka sijoitetaan yhtiöön osakepääomana rahallisen sijoituksen sijasta. Apporttina voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistöjä, koneita, laitteita, immateriaalioikeuksia tai muuta omaisuutta, jolla on taloudellista arvoa. Apporttiomaisuus arvioidaan rahallisesti, ja tämä arvo lisätään yhtiön osakepääomaan. Apportti on erityisesti hyödyllinen tilanteissa, joissa osakkeenomistajilla ei ole riittävästi rahaa, mutta heillä on käyttökelpoista omaisuutta, jonka he voivat sijoittaa yhtiöön.

Apportin keskeiset piirteet:

 1. Omaisuus: Apportti voi olla kiinteää tai irtainta omaisuutta, kuten kiinteistöjä, koneita, laitteita, patentteja, tavaramerkkejä tai muuta arvokasta omaisuutta.
 2. Rahallinen arvo: Apporttiomaisuus arvioidaan rahallisesti, ja sen arvo lisätään yhtiön osakepääomaan. Arvion tekee yleensä ulkopuolinen asiantuntija tai tilintarkastaja.
 3. Sijoitus osakepääomaan: Apporttiomaisuus merkitään yhtiön osakepääomaan samalla tavalla kuin rahallinen sijoitus.
 4. Oikeudellinen tarkkuus: Apportin käyttö edellyttää tarkkaa dokumentointia ja arvon määrittelyä, jotta se täyttää lain vaatimukset ja on kaikkien osakkeenomistajien kannalta oikeudenmukainen.

Apportin käyttö:

 1. Yhtiön perustaminen: Apporttia voidaan käyttää osakeyhtiön perustamisvaiheessa osakepääoman keräämiseksi ilman rahallisia sijoituksia.
 2. Pääoman korottaminen: Olemassa olevan osakeyhtiön osakepääomaa voidaan korottaa apporttiomaisuudella, esimerkiksi kun yritys haluaa laajentua ja tarvitsee lisää pääomaa.
 3. Yritysjärjestelyt: Apporttia voidaan käyttää myös yritysfuusioissa ja -järjestelyissä, kun omaisuutta siirretään yhtiöiden välillä.

Apportin hyödyt:

 1. Likviditeetin säästäminen: Apportti mahdollistaa omaisuuden käyttämisen osakepääomana ilman rahallista sijoitusta, mikä voi olla hyödyllistä, jos rahavaroja on niukasti.
 2. Monipuolinen pääomitus: Apportti antaa mahdollisuuden monipuolistaa yhtiön pääomarakenne ja hyödyntää olemassa olevaa omaisuutta tehokkaasti.
 3. Arvon tuominen yhtiöön: Apporttiomaisuus, kuten patentit ja tavaramerkit, voi tuoda merkittävää arvoa ja kilpailuetua yhtiölle.

Apportin haasteet:

 1. Arvonmääritys: Apporttiomaisuuden arvonmääritys voi olla haastavaa ja vaatii usein ulkopuolisen asiantuntijan apua, jotta arvio on objektiivinen ja oikeudenmukainen.
 2. Oikeudelliset vaatimukset: Apportin käyttö edellyttää tarkkaa dokumentointia ja noudattamista lain vaatimuksia, mikä voi lisätä hallinnollista työtä.
 3. Hyväksyttävyys: Kaikkien osakkeenomistajien on hyväksyttävä apporttiomaisuuden käyttö, mikä voi vaatia neuvotteluja ja sopimista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että apportti on hyödyllinen keino kerätä pääomaa osakeyhtiölle käyttämällä muuta omaisuutta kuin rahaa. Se mahdollistaa yrityksen pääomarakenteen monipuolistamisen ja hyödyntää olemassa olevia resursseja tehokkaasti, mutta sen käyttö edellyttää tarkkaa arvonmääritystä ja dokumentointia.

Takaisin etusivulle