• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Balanced scorecard – mikä on balanced scorecard?

Balanced Scorecard (tasapainotettu tuloskortti) on strateginen suunnittelu- ja hallintajärjestelmä, jota käytetään laajasti liiketoiminnassa ja teollisuudessa, valtionhallinnossa sekä voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa parantamaan organisaation suorituskykyä. Järjestelmä kehitettiin 1990-luvun alussa Robert Kaplanin ja David Nortonin toimesta. Se tarjoaa kehyksen, joka ei keskity pelkästään taloudellisiin tuloksiin, vaan myös asiakkaisiin, sisäisiin prosesseihin ja oppimiseen sekä kasvuun liittyviin näkökulmiin, auttaen organisaatioita saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteensa.

Balanced Scorecard koostuu tyypillisesti neljästä perspektiivistä:

 1. Taloudellinen näkökulma – Mitkä ovat sijoittajien odotukset ja kuinka hyvin organisaatio täyttää nämä odotukset?
 2. Asiakasnäkökulma – Miten asiakkaat näkevät organisaation ja mitkä tekijät määrittävät asiakastyytyväisyyden?
 3. Sisäiset prosessit – Mitkä keskeiset prosessit vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen ja taloudellisiin tuloksiin, ja kuinka niitä voidaan parantaa?
 4. Oppiminen ja kasvu – Kuinka organisaatio voi jatkaa parantamista ja innovaatiota, ja mitä kyvykkyyksiä se tarvitsee menestyäkseen pitkällä aikavälillä?

Tasapainotettu tuloskortti auttaa organisaatioita mittaamaan ja seuraamaan suorituskykyään näiden neljän perspektiivin kautta, mikä edistää kokonaisvaltaista näkemystä ja tasapainottaa lyhyen aikavälin tavoitteet pitkän aikavälin strategioiden kanssa. Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös paremman strategian yhdenmukaistamisen ja toteuttamisen organisaation kaikilla tasoilla.

Takaisin etusivulle