• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

ICP (Ideal Customer Profile) – mitä tarkoittaa ICP?

ICP, eli Ideal Customer Profile, tarkoittaa ihanneasiakasprofiilia. Se on yrityksille markkinoinnin ja myynnin työkalu, joka auttaa määrittelemään, kuvailemaan ja ymmärtämään ihanteellista asiakasta tai asiakassegmenttiä, jonka kanssa halutaan eniten tehdä kauppaa. ICP keskittyy erityisesti niihin ominaisuuksiin, jotka tekevät asiakkaasta optimaalisen kohderyhmän yrityksen tuotteille tai palveluille.

Ihanneasiakasprofiiliin sisältyvät tyypillisesti seuraavat tiedot:

 • Demograafiset tiedot: Kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, ja sijainti.
 • Yrityksen tiedot (B2B-myyntiin): Teollisuudenala, yrityksen koko, vuosittainen liikevaihto, ja sijainti.
 • Psykografiset tiedot: Asiakkaan arvot, asenteet, kiinnostuksen kohteet ja elämäntapa.
 • Käyttäytymistiedot: Ostokäyttäytyminen, tuotteen tai palvelun käyttötiheys, ja ostopäätöksen tekijät.
 • Tarpeet ja haasteet: Asiakkaan kohtaamat ongelmat, tarpeet tai haasteet, joita yrityksen tuote tai palvelu voi ratkaista.

ICP auttaa yrityksiä keskittämään, eli targetoimaan, markkinointi- ja myyntiponnistelunsa niihin asiakkaisiin, jotka todennäköisimmin tuottavat korkeimman tuoton investoinnille, ovat pitkäaikaisia asiakkaita ja ovat kaikkein tyytyväisimpiä tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin. Se auttaa myös optimoimaan markkinointiviestinnän kohdentamista, tuotekehitystä ja asiakaskokemusta vastaamaan ihanteellisen asiakasprofiilin tarpeita ja odotuksia.

Kun ICP on määritelty, yritys voi käyttää sitä ohjaamaan kaikkia asiakkaaseen liittyviä toimintojaan, mukaan lukien tuotekehitys, markkinointiviestintä, myyntistrategia ja asiakaspalvelu, varmistaakseen, että ne vastaavat ihanteellisen asiakkaan tarpeita ja odotuksia.

Takaisin etusivulle