• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Likviditeetti – mitä on likviditeetti?

Likviditeetti tarkoittaa yrityksen tai yksityishenkilön kykyä muuttaa omaisuuttaan nopeasti ja helposti rahaksi ilman merkittävää arvon alenemista. Toisin sanoen, se kuvaa, kuinka helposti ja nopeasti varat voidaan muuttaa käteiseksi maksamatta huomattavia kustannuksia tai menettämättä arvoa.

Likviditeettiä voidaan tarkastella eri näkökulmista:

 1. Yrityksen likviditeetti:
  • Yrityksen kyky selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteistaan, kuten laskujen maksamisesta ja muiden juoksevien kulujen kattamisesta.
  • Yrityksen likviditeettiä mitataan usein likviditeettisuhteilla, kuten nykyisellä suhteella (current ratio) ja quick ratio -suhteella. Nämä mittarit vertaavat yrityksen lyhytaikaisia varoja sen lyhytaikaisiin velkoihin.
 2. Rahoitusmarkkinoiden likviditeetti:
  • Kuinka helposti arvopapereita, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita rahoitusinstrumentteja, voidaan ostaa tai myydä ilman, että niiden markkinahinta muuttuu merkittävästi.
  • Likviditeetti on tärkeä tekijä markkinoiden toimivuudessa ja vaikuttaa sijoittajien päätöksentekoon.
 3. Henkilökohtainen likviditeetti:
  • Yksilön kyky maksaa velvoitteensa, kuten lainat ja laskut, tarvittaessa käteisvaroilla tai muilla nopeasti realisoitavilla omaisuuserillä.

Esimerkkejä likvideistä varoista:

 • Käteinen raha
 • Pankkitilit ja säästötilit
 • Noteeratut osakkeet ja joukkovelkakirjat, joita voidaan myydä nopeasti markkinoilla

Esimerkkejä vähemmän likvideistä varoista:

 • Kiinteistöt, joita voi olla vaikea myydä nopeasti ilman merkittävää alennusta
 • Pitkäaikaiset sijoitukset, kuten yksityiset osakesijoitukset tai eläkerahastot, joita ei voida realisoida nopeasti

Hyvä likviditeetti antaa yrityksille ja yksityishenkilöille joustavuutta hallita odottamattomia taloudellisia tilanteita ja varmistaa taloudellisen vakauden.

Takaisin etusivulle