• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Maksumuistutus – mikä on maksumuistutus?

Maksumuistutus on kirjallinen ilmoitus, jonka velkoja (esim. yritys tai organisaatio) lähettää velalliselle (esim. asiakas), kun laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksen tarkoituksena on muistuttaa velallista erääntyneestä maksusta ja kehottaa maksamaan se mahdollisimman pian. Maksumuistutus sisältää yleensä tiedot alkuperäisestä laskusta, eräpäivästä, muistutuksen lähettämispäivästä ja mahdollisista myöhästymismaksuista tai koroista.

Maksumuistutuksen keskeiset piirteet:

 1. Muistutustiedot: Maksumuistutus sisältää tiedot alkuperäisestä laskusta, kuten laskun numeron, päivämäärän, eräpäivän ja laskun summan.
 2. Maksuehdot: Muistutuksessa ilmoitetaan jäljellä oleva summa, joka on maksettava, mukaan lukien mahdolliset myöhästymismaksut ja viivästyskorot.
 3. Eräpäivä: Uusi eräpäivä, johon mennessä maksu on suoritettava.
 4. Yhteystiedot: Velkojan yhteystiedot, joihin velallinen voi ottaa yhteyttä, jos on kysyttävää tai haluaa neuvotella maksujärjestelyistä.
 5. Mahdolliset seuraamukset: Ilmoitus mahdollisista seuraamuksista, kuten perintätoimien aloittamisesta, jos maksua ei suoriteta muistutuksen jälkeen.

Maksumuistutuksen lähettäminen:

 1. Ensimmäinen muistutus: Ensimmäinen maksumuistutus lähetetään yleensä pian sen jälkeen, kun alkuperäinen lasku on erääntynyt. Tämä muistutus on ystävällinen muistutus maksamattomasta laskusta.
 2. Toinen muistutus: Jos maksua ei suoriteta ensimmäisen muistutuksen jälkeen, voidaan lähettää toinen muistutus, joka on yleensä sävyltään tiukempi ja sisältää mahdollisesti lisämaksuja.
 3. Kolmas muistutus ja perintä: Jos maksua ei suoriteta toisen muistutuksen jälkeen, velkoja voi lähettää kolmannen muistutuksen ja ilmoittaa, että asia siirretään perintätoimiston hoidettavaksi, mikäli maksua ei edelleenkään suoriteta.

Viivästyskorot ja muistutusmaksut:

Velkoja voi periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksuja maksamattomasta laskusta. Suomessa viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan ja voi vaihdella riippuen sopimusehdoista. Muistutusmaksu on yleensä kiinteä summa, jonka suuruus voi vaihdella, mutta se on tyypillisesti muutamia euroja.

Maksumuistutuksen merkitys:

 1. Velallisen muistuttaminen: Maksumuistutus toimii muistutuksena velalliselle maksamattomasta laskusta ja kehottaa maksamaan sen mahdollisimman pian.
 2. Rahavirran hallinta: Maksumuistutukset auttavat yrityksiä hallitsemaan rahavirtojaan ja varmistamaan, että maksut tulevat ajallaan.
 3. Perintätoimien välttäminen: Maksumuistutukset tarjoavat velalliselle mahdollisuuden maksaa lasku ennen perintätoimien aloittamista, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja mahdollisia luottotietomerkintöjä.

Maksumuistutus on siis tärkeä työkalu sekä velkojalle että velalliselle, joka auttaa varmistamaan, että maksut suoritetaan ajallaan ja että molemmat osapuolet pysyvät tietoisina maksutilanteesta.

Takaisin etusivulle