• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Mikroyritys – mikä on mikroyritys?

Mikroyritys on pienin yrityskategoria, joka määritellään yrityksen koon perusteella. Euroopan unionin määritelmän mukaan mikroyritys täyttää seuraavat ehdot:

 1. Työntekijämäärä: Mikroyrityksessä on enintään 10 työntekijää.
 2. Liikevaihto tai taseen loppusumma: Mikroyrityksen vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Mikroyrityksen keskeiset piirteet:

 1. Pieni työntekijämäärä: Mikroyritykset työllistävät vain muutamia henkilöitä, usein omistajan lisäksi yksi tai muutama työntekijä.
 2. Rajoitettu liikevaihto: Mikroyritysten liikevaihto on suhteellisen pieni verrattuna suurempiin yrityksiin.
 3. Joustavuus: Mikroyritykset ovat usein joustavia ja kykenevät nopeasti mukautumaan markkinamuutoksiin ja asiakastarpeisiin.
 4. Läheiset asiakassuhteet: Mikroyrityksillä on usein läheiset ja henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiinsa, mikä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta.

Mikroyrityksen edut:

 1. Matala hallintokustannus: Mikroyrityksillä on yleensä kevyempi hallinto ja vähemmän byrokratiaa, mikä mahdollistaa nopeamman päätöksenteon.
 2. Yrittäjävetoinen: Omistajat ovat usein suoraan mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa, mikä voi johtaa vahvaan sitoutumiseen ja omistautumiseen.
 3. Innovatiivisuus: Mikroyritykset voivat olla erittäin innovatiivisia, koska ne voivat nopeasti kokeilla uusia ideoita ja liiketoimintamalleja.
 4. Läheinen asiakassuhde: Mikroyritykset voivat tarjota henkilökohtaista palvelua ja luoda vahvoja suhteita asiakkaisiinsa.

Haasteet mikroyrityksille:

 1. Rajoitetut resurssit: Mikroyrityksillä on usein rajalliset taloudelliset ja henkilöstöresurssit, mikä voi rajoittaa kasvua ja laajentumista.
 2. Riskit: Pienen koon vuoksi mikroyritykset voivat olla alttiimpia taloudellisille vaikeuksille ja markkinoiden vaihteluille.
 3. Kilpailu: Mikroyritykset voivat kohdata kovaa kilpailua suuremmilta yrityksiltä, joilla on enemmän resursseja ja suurempi markkinaosuus.

Mikroyritykset ovat tärkeä osa taloutta, koska ne luovat työpaikkoja ja edistävät paikallista talouskasvua. Ne voivat myös toimia suurten yritysten alihankkijoina ja tarjota erikoistuneita tuotteita ja palveluja. Yrittäjät, jotka johtavat mikroyrityksiä, voivat hyötyä erilaisista tukiohjelmista ja rahoitusmahdollisuuksista, jotka on suunniteltu auttamaan pienyrityksiä kasvamaan ja menestymään.

Takaisin etusivulle