• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Osakepääoma – mitä on osakepääoma?

Osakepääoma on osakeyhtiön omaa pääomaa, joka muodostuu osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatavista varoista. Se on yrityksen peruspääoma, jonka osakkeenomistajat sijoittavat yhtiöön yhtiön perustamisvaiheessa tai myöhemmin osakeannin yhteydessä. Osakepääoma antaa osakkeenomistajille oikeuden omistusosuuteen yhtiöstä ja äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Osakepääoman keskeiset piirteet:

 1. Peruspääoma: Osakepääoma on osakeyhtiön perustamisen yhteydessä maksettava pääoma, joka muodostaa yhtiön oman pääoman perustan.
 2. Osakkeet: Osakepääoma jakautuu osakkeisiin, joista jokaisella on tietty nimellisarvo. Osakkeenomistajat omistavat osakkeita, ja heidän omistusosuutensa yhtiöstä määräytyy heidän omistamiensa osakkeiden määrän perusteella.
 3. Yhtiöjärjestys: Osakepääoman määrä ja osakkeiden lukumäärä määritellään yhtiöjärjestyksessä, joka on osakeyhtiön sääntöjä määrittelevä asiakirja.
 4. Osakeanti: Yhtiö voi kasvattaa osakepääomaansa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita osakeannin kautta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yrityksen laajentumisen tai uusien investointien rahoittamiseksi.
 5. Vastuu: Osakepääoma toimii myös yhtiön velkojen vakuutena. Osakkeenomistajien vastuu yhtiön veloista rajoittuu heidän sijoittamaansa osakepääomaan.

Osakepääoman merkitys:

 1. Rahoitus: Osakepääoma on tärkeä rahoituslähde yritykselle. Se tarjoaa tarvittavat varat liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.
 2. Luottamus: Vahva osakepääoma antaa luottamusta sijoittajille, rahoittajille ja muille sidosryhmille, koska se osoittaa, että yhtiöllä on riittävästi omia varoja toimintansa tukemiseen.
 3. Oikeudet: Osakepääoma määrittää osakkeenomistajien omistusosuuden ja äänioikeudet yhtiössä. Tämä vaikuttaa yhtiökokouksissa tehtäviin päätöksiin ja yhtiön hallintoon.

Osakepääoman hallinta:

Osakepääoman hallinta on olennainen osa osakeyhtiön taloudenhoitoa. Yrityksen tulee seurata osakepääoman kehitystä ja tarvittaessa tehdä päätöksiä sen kasvattamisesta tai vähentämisestä yhtiön tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osakepääoma on keskeinen osa osakeyhtiön pääomarakennetta ja talouden hallintaa. Se muodostaa perustan yhtiön rahoitukselle, omistusjärjestelyille ja hallinnolle, ja sen merkitys korostuu erityisesti yhtiön kasvaessa ja kehittyessä.

Takaisin etusivulle