• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Osinko – mitä tarkoittaa osinko?

Osinko on yrityksen osakkeenomistajilleen jakama voitonjako-osuus. Osinko maksetaan yleensä yrityksen ansaitsemasta tuloksesta, ja se voidaan maksaa rahana, lisäosakkeina tai muuna omaisuutena. Osingon suuruus ja jakotiheys riippuvat yrityksen tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja hallituksen päätöksestä. Osinko on yksi tapa, jolla sijoittajat saavat tuottoa sijoituksilleen, ja se voi houkutella uusia sijoittajia sekä pitää nykyiset tyytyväisinä.

Yrittäjän näkökulmasta osinko on tapa jakaa yrityksen tuottamaa voittoa sen osakkeenomistajille, mikä voi sisältää myös yrittäjän itsensä. Osingon maksaminen voi vaikuttaa yrityksen rahoitusstrategiaan ja käytettävissä oleviin varoihin, esimerkiksi investointeihin tai velan maksuun. Osinkojen jakaminen voi myös parantaa yrityksen houkuttelevuutta sijoittajien silmissä ja antaa signaalin yrityksen taloudellisesta terveydestä ja kannattavuudesta.

Takaisin etusivulle