• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Palkan sivukulut – mitä ovat palkan sivukulut?

Palkan sivukulut ovat työnantajan maksettaviksi tulevia kuluja, jotka liittyvät työntekijän palkanmaksuun mutta eivät sisälly suoraan palkkaan. Nämä kulut kattavat erilaisia lakisääteisiä ja sopimusperusteisia maksuja ja etuuksia, jotka työnantajan tulee maksaa työntekijän bruttopalkan lisäksi. Palkan sivukulut vaihtelevat maittain ja työsuhteiden ehtojen mukaan, mutta yleisesti ne voivat sisältää seuraavia erittelyjä:

 1. Sosiaaliturvamaksut: Näihin kuuluu työnantajan maksama osuus työntekijän sosiaaliturvasta, kuten eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja sairausvakuutusmaksut.
 2. Työeläkemaksut: Työnantaja maksaa osan työntekijän eläkemaksuista. Suomessa tämä tarkoittaa TyEL-maksuja (työntekijän eläkelaki).
 3. Tapaturmavakuutusmaksut: Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta.
 4. Työttömyysvakuutusmaksut: Työnantajan maksama osuus työttömyysvakuutuksesta, joka turvaa työntekijän toimeentulon työttömyyden aikana.
 5. Ryhmähenkivakuutusmaksut: Joissain tapauksissa työnantaja maksaa ryhmähenkivakuutuksen, joka tarjoaa vakuutusturvaa työntekijöille.
 6. Sairausvakuutusmaksut: Työnantajan osuus työntekijän sairausvakuutuksesta, joka kattaa sairauspoissaolojen kustannuksia.
 7. Muut lakisääteiset ja sopimusperusteiset maksut: Tämä voi sisältää esimerkiksi työterveyshuollon kustannukset, koulutusrahastomaksut ja muita mahdollisia sopimusten mukaisia maksuja.

Palkan sivukulut ovat merkittävä osa työnantajan työvoimakustannuksia, ja niiden osuus voi olla huomattava suhteessa maksettavaan bruttopalkkaan.

Palkanmaksusta aiheutuvat työnantajan sivukulut tarkoittavat, että palkkasumma on kerrottava vähintään kertoimella 1,5. Turvallisempaa on kuitenkin laskea kertoimeksi suoraan 2. Työnantajan on tärkeää huomioida nämä kulut taloudellisessa suunnittelussa ja budjetoinnissa, jotta yrityksen talous pysyy tasapainossa.

Takaisin etusivulle