• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Patentti – mikä on patentti?

Patentti on oikeudellinen suojamuoto, joka antaa keksijälle yksinoikeuden hyödyntää keksintöään kaupallisesti tietyn ajanjakson ajan. Tämä tarkoittaa, että patentinhaltija voi estää muita valmistamasta, käyttämästä, myymästä tai maahantuomasta patentin suojaamaa keksintöä ilman lupaa. Patentti kannustaa innovointiin tarjoamalla keksijälle mahdollisuuden hyötyä taloudellisesti keksinnöstään.

Patenttien keskeiset piirteet

 1. Uutuus: Keksinnön tulee olla uusi. Tämä tarkoittaa, että keksintö ei saa olla ennestään tunnettu missään päin maailmaa ennen patenttihakemuksen jättämistä.
 2. Keksinnöllisyys: Keksinnön täytyy olla merkittävästi erilainen ja edistyksellinen verrattuna aiempaan teknologiaan. Se ei saa olla ilmeinen alan ammattilaisille.
 3. Teollinen käyttökelpoisuus: Keksinnön tulee olla käytännössä toteutettavissa ja hyödynnettävissä teollisessa tai kaupallisessa toiminnassa.

Patenttien tyypit

 1. Tuotepatentti: Suojaa uuden tuotteen, kuten koneen, laitteen tai kemiallisen yhdisteen.
 2. Menetelmäpatentti: Suojaa uuden menetelmän tai prosessin, kuten valmistusmenetelmän tai ohjelmiston.
 3. Käyttöpatentti: Suojaa uuden tavan käyttää tunnettua tuotetta tai prosessia uudessa sovelluksessa.

Patenttihakemus ja prosessi

 1. Hakemuksen jättäminen: Patenttihakemus jätetään patenttiviranomaiselle, kuten Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH).
 2. Hakemuksen tarkastus: Patenttiviranomainen tarkastaa hakemuksen varmistaakseen, että se täyttää kaikki patentoinnin edellytykset (uutuus, keksinnöllisyys ja teollinen käyttökelpoisuus).
 3. Julkaisu: Jos hakemus hyväksytään, patentti myönnetään ja hakemus julkaistaan. Julkaisun jälkeen keksintö tulee yleisön saataville, mutta patentinhaltijalla on yksinoikeus keksinnön hyödyntämiseen.
 4. Ylläpitomaksut: Patentinhaltijan tulee maksaa vuosittain ylläpitomaksuja, jotta patentti pysyy voimassa. Patentti on yleensä voimassa enintään 20 vuotta hakemuksen jättämispäivästä, mutta se voi vaihdella eri maissa ja patenttityypeissä.

Patenttien hyödyt

 • Suoja kilpailijoilta: Patentti antaa keksijälle mahdollisuuden estää muita hyödyntämästä keksintöä ilman lupaa, mikä suojaa markkina-asemaa.
 • Taloudellinen hyöty: Patentinhaltija voi lisensoida patentin muille tai myydä sen, mikä voi tuottaa merkittäviä tuloja.
 • Investointien houkuttelu: Patentoitu keksintö voi tehdä yrityksestä houkuttelevamman sijoittajille, koska se osoittaa innovaatiokykyä ja tarjoaa potentiaalisia tuottoja.
 • Arvostus ja tunnustus: Patentin saaminen voi tuoda keksijälle ja yritykselle tunnustusta ja arvostusta alalla.

Patentti on tehokas tapa suojata keksintöjä ja varmistaa, että keksijä voi hyötyä taloudellisesti innovaatioistaan. Se kannustaa teknologiseen kehitykseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen tarjoamalla yksinoikeuden keksinnön käyttöön tietyksi ajaksi.

Takaisin etusivulle