• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Pitchaus – mitä on pitchaus?

Pitchaus on tiivis ja vaikuttava esitys, jonka tarkoituksena on vakuuttaa kuulijat idean, tuotteen, palvelun tai yrityksen arvosta ja potentiaalista. Pitchaus on erityisen tärkeää startup-yrityksille, jotka pyrkivät hankkimaan rahoitusta sijoittajilta, mutta sitä voidaan käyttää myös myyntitilanteissa, liiketoimintakumppanuuksien luomisessa tai uusien asiakkaiden houkuttelemisessa.

Pitchauksen keskeiset piirteet:

 1. Selkeys ja tiiviys: Pitchin tulee olla selkeä ja ytimekäs, yleensä kestoltaan 5-10 minuuttia. Sen on tarkoitus vangita kuulijoiden huomio nopeasti ja pitää heidät kiinnostuneina.
 2. Keskeinen viesti: Pitchissä tulee korostaa keskeinen viesti eli se, miksi idea, tuote tai yritys on erityinen ja arvokas. Tämä voi sisältää ongelman, johon ratkaisu tarjotaan, markkinamahdollisuuden, tuotteen ainutlaatuisuuden tai tiimin vahvuudet.
 3. Tarinankerronta: Hyvä pitch hyödyntää tarinankerrontaa, joka tekee esityksestä kiinnostavan ja mieleenpainuvan. Tarinankerronta auttaa myös välittämään tunteita ja luomaan yhteyden kuulijoihin.
 4. Visuaalisuus: Visuaaliset apuvälineet, kuten diat, grafiikat ja kuvat, voivat tukea pitchiä ja auttaa esittämään monimutkaista tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa.
 5. Kutsuva loppu: Pitchin loppuun kuuluu yleensä selkeä toimintakehotus (call to action), kuten pyyntö sijoituksesta, kumppanuudesta tai jatkotapaamisesta.

Pitchauksen erilaiset muodot:

 1. Elevator Pitch: Hyvin lyhyt, yleensä noin 30-60 sekuntia kestävä esitys, joka on nimetty sen mukaan, että se voitaisiin esittää hissimatkan aikana. Hissipuhe keskittyy nopeasti herättämään kuulijan mielenkiinnon.
 2. Investor Pitch: Pidempi esitys, joka on suunnattu sijoittajille ja sisältää yksityiskohtaisempia tietoja liiketoimintamallista, markkinasta, kilpailusta, taloudellisista ennusteista ja tiimistä.
 3. Sales Pitch: Esitys, jonka tavoitteena on myydä tuote tai palvelu potentiaaliselle asiakkaalle. Sales pitch keskittyy asiakkaan tarpeisiin ja siihen, miten tuote tai palvelu täyttää nämä tarpeet.

Pitchauksen rakenne:

 1. Johdanto: Esittele itsesi ja yrityksesi lyhyesti.
 2. Ongelma: Kerro selkeästi, mikä ongelma tai tarve markkinoilla on.
 3. Ratkaisu: Esittele ratkaisusi, eli tuote tai palvelu, ja selitä, miten se ratkaisee ongelman.
 4. Markkinat: Kuvaa markkinoiden koko ja mahdollisuudet, sekä kohderyhmäsi.
 5. Kilpailuetu: Kerro, mikä tekee tuotteestasi tai palvelustasi ainutlaatuisen ja kilpailukykyisen.
 6. Liiketoimintamalli: Selitä, miten yrityksesi tekee rahaa.
 7. Tiimi: Esittele tiimisi ja heidän taustansa, jotka tukevat yrityksen menestystä.
 8. Taloudelliset ennusteet: Anna lyhyt katsaus taloudellisista ennusteista ja tärkeimmistä luvuista.
 9. Kutsuva loppu: Lopeta esitys selkeään toimintakehotukseen, kuten pyyntöön sijoituksesta tai jatkotapaamisesta.

Pitchaus on taito, joka vaatii harjoittelua ja hiomista. On tärkeää tuntea oma ideansa tai tuotteensa läpikotaisin ja pystyä esittämään se innostavasti ja vakuuttavasti. Hyvä pitch voi avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja olla ratkaiseva tekijä menestyksen saavuttamisessa.

Takaisin etusivulle