• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Riskienhallinta – mitä on riskienhallinta?

Riskienhallinta on prosessi, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja priorisoidaan erilaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation, projektin tai yksilön tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän jälkeen kehitetään strategioita riskien vähentämiseksi tai niiden hallitsemiseksi tehokkaasti. Riskienhallinnan päämääränä on minimoida mahdollisten haittojen vaikutukset ja varmistaa, että mahdolliset ongelmat tunnistetaan ennakolta ja niihin voidaan reagoida asianmukaisesti.

Riskienhallinnan keskeisiä vaiheita ovat:

 1. Riskien tunnistaminen: Kaikkien potentiaalisten riskien kartoittaminen, jotka voivat vaikuttaa hankkeeseen tai organisaatioon.
 2. Riskien arviointi: Riskien todennäköisyyden ja niiden mahdollisten seurausten analysointi.
 3. Riskien priorisointi: Riskien lajittelu niiden merkityksen ja vaikutusten vakavuuden mukaan.
 4. Riskienhallintastrategioiden kehittäminen: Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus riskien minimoimiseksi tai niiden negatiivisten vaikutusten hallitsemiseksi.
 5. Seuranta ja tarkastelu: Riskienhallinnan toimenpiteiden tehokkuuden jatkuva seuranta ja tarvittaessa niiden päivittäminen.

Riskienhallintaa sovelletaan monilla eri toimialoilla, kuten rahoitus, terveydenhuolto, projektinhallinta ja valmistus. Se on olennainen osa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa, auttaen organisaatioita välttämään kriisejä ja parantamaan niiden kykyä saavuttaa tavoitteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Takaisin etusivulle