• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Segmentointi – mitä on segmentointi?

Segmentointi tarkoittaa prosessia, jossa markkinat jaetaan selkeästi määriteltyihin, mitattaviin ja saavutettaviin asiakasryhmiin tai segmentteihin, joiden tarpeet, toiveet tai ostokäyttäytyminen edellyttävät erilaista markkinointimixiä. Segmentointi voi perustua moniin kriteereihin, kuten demografisiin tekijöihin, elämäntyyliin, kuluttajien käyttäytymiseen tai maantieteellisiin tekijöihin. Tavoitteena on kohdistaa markkinointitoimet tehokkaammin ja tarjota räätälöityjä tuotteita tai palveluja kunkin segmentin tarpeisiin.

Takaisin etusivulle