• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Sisältömarkkinointi – mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on markkinointistrategia, jossa keskitytään luomaan ja jakamaan arvokasta, merkityksellistä ja johdonmukaista sisältöä houkuttelemaan ja sitouttamaan tarkasti määriteltyä kohdeyleisöä. Tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita, kasvattaa bränditietoisuutta ja lopulta kannustaa asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita.

Sisältömarkkinoinnin keskeiset piirteet:

 1. Arvokas sisältö: Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan sisältöä, joka tarjoaa todellista arvoa kohdeyleisölle. Tämä voi olla tietoa, viihdettä, opastusta tai ratkaisuja yleisön ongelmiin.
 2. Kohdennettu markkinointi: Sisältö suunnitellaan ja kohdennetaan tarkasti määritellylle yleisölle, joka todennäköisesti hyötyy sisällöstä ja on kiinnostunut yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista.
 3. Johdonmukaisuus: Sisältöä julkaistaan säännöllisesti, jotta yleisö pysyy sitoutuneena ja odottaa jatkuvasti uusia julkaisuja.
 4. Monikanavaisuus: Sisältöä jaetaan eri kanavien kautta, kuten blogeissa, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä, videoissa, podcasteissa ja verkkosivuilla, jotta saavutetaan laajempi yleisö.

Sisältömarkkinoinnin tyypit:

 1. Blogikirjoitukset: Informatiiviset ja kiinnostavat artikkelit, jotka vastaavat kohdeyleisön kysymyksiin ja tarjoavat ratkaisuja heidän ongelmiinsa.
 2. Sosiaalisen median sisältö: Lyhyet, visuaalisesti houkuttelevat päivitykset, jotka voivat sisältää kuvia, videoita, infografiikoita ja tekstiä.
 3. Uutiskirjeet: Säännöllisesti lähetettävät sähköpostit, jotka tarjoavat uutisia, päivityksiä ja hyödyllistä tietoa tilaajille.
 4. Videot: Visuaaliset ja audiovisuaaliset sisällöt, kuten tutoriaalit, haastattelut ja mainosvideot, jotka voivat jakaa tarinoita ja tietoa vaikuttavasti.
 5. E-kirjat ja oppaat: Syvälliset ja kattavat materiaalit, jotka tarjoavat yksityiskohtaisia tietoja ja resursseja tietyistä aiheista.
 6. Webinaarit ja podcastit: Live- tai tallennetut tapahtumat ja keskustelut, jotka tarjoavat asiantuntijatietoa ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen yleisön kanssa.

Sisältömarkkinoinnin edut:

 1. Bränditietoisuuden lisääminen: Säännöllinen ja arvokas sisältö auttaa rakentamaan brändin tunnettuutta ja vahvistaa yrityksen asemaa omalla alallaan.
 2. Asiakassuhteiden rakentaminen: Tarjoamalla hyödyllistä ja relevanttia sisältöä yritys voi luoda luottamusta ja vahvistaa suhteita nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.
 3. Hakukoneoptimointi (SEO): Laadukas sisältö parantaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa ja lisää verkkosivuston liikennettä.
 4. Asiantuntijuuden osoittaminen: Sisällön kautta yritys voi osoittaa asiantuntemustaan ja johtajuuttaan omalla toimialallaan.
 5. Sitoutuminen: Houkutteleva sisältö sitouttaa yleisöä ja kannustaa heitä vuorovaikutukseen yrityksen kanssa, mikä voi johtaa lisääntyneeseen asiakasuskollisuuteen.
 6. Liidien generointi: Arvokas sisältö voi houkutella potentiaalisia asiakkaita ja muuttaa heidät liideiksi tarjoamalla ratkaisuja heidän tarpeisiinsa.

Sisältömarkkinoinnin prosessi:

 1. Tavoitteiden määrittely: Määritellään, mitä sisältömarkkinoinnilla halutaan saavuttaa, kuten bränditietoisuuden lisääminen, liidien generointi tai asiakasuskollisuuden parantaminen.
 2. Kohdeyleisön ymmärtäminen: Tutkitaan ja määritellään kohdeyleisön tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen.
 3. Sisältöstrategian laatiminen: Suunnitellaan, millaista sisältöä tuotetaan, kuinka usein ja missä kanavissa sitä jaetaan.
 4. Sisällön tuottaminen: Luodaan laadukasta ja arvokasta sisältöä, joka vastaa kohdeyleisön tarpeisiin.
 5. Sisällön jakaminen: Julkaistaan ja jaetaan sisältöä valituissa kanavissa tavoittamaan mahdollisimman laaja yleisö.
 6. Tulosten mittaaminen ja analysointi: Seurataan sisältömarkkinoinnin tuloksia, kuten liikennettä, sitoutumista ja konversioita, ja tehdään tarvittaessa muutoksia strategiaan.

Sisältömarkkinointi on tehokas tapa houkutella, sitouttaa ja säilyttää asiakkaita tarjoamalla heille arvokasta ja relevanttia sisältöä. Se auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan, rakentamaan luottamusta ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä.

Takaisin etusivulle