• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Startup – mikä on startup?

Startup on uusi tai nuori yritys, joka keskittyy kehittämään ainutlaatuista tuotetta tai palvelua markkinoille. Startup-yritykset eroavat perinteisistä yrityksistä erityisesti kasvupotentiaalinsa, innovatiivisuutensa ja korkean riskinsä vuoksi. Startupit pyrkivät yleensä nopeaan kasvuun ja laajentumiseen, ja ne saavat usein rahoitusta ulkopuolisilta sijoittajilta.

Startupeille tyypillisiä piirteitä:

 1. Innovatiivisuus: Startupit kehittävät uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, palveluja tai teknologioita, jotka tarjoavat ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin tai luovat täysin uusia markkinoita.
 2. Korkea kasvupotentiaali: Startupit tavoittelevat nopeaa kasvua ja pyrkivät laajentumaan nopeasti. Ne voivat kohdistaa markkinoille, joilla on suuri kysyntä ja skaalautuvuusmahdollisuudet.
 3. Korkea riski ja epävarmuus: Startup-yritykset kohtaavat usein suuria riskejä ja epävarmuutta, koska niiden liiketoimintamallit, tuotteet ja markkinat eivät ole vielä vakiintuneita.
 4. Rahoitus: Startupit hankkivat usein rahoitusta ulkopuolisilta sijoittajilta, kuten enkelisijoittajilta, pääomasijoitusyhtiöiltä ja joukkorahoitusalustoilta. Rahoitus auttaa heitä kehittämään tuotteitaan ja laajentamaan toimintaansa.
 5. Ketteryys: Startupit ovat usein ketteriä ja joustavia, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin ja asiakastarpeisiin. Tämä ketteryys auttaa heitä pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
 6. Tiimivetoinen: Startupeissa korostetaan usein tiimin merkitystä. Pienet, monialaiset ja sitoutuneet tiimit ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä.

Startuppien vaiheet:

 1. Ideavaihe: Yrityksen perustajat kehittävät liikeidean ja arvioivat sen markkinapotentiaalia. Tässä vaiheessa tehdään usein markkinatutkimusta ja kehitetään liiketoimintasuunnitelma.
 2. Perustamisvaihe: Yritys rekisteröidään ja perustajatiimi aloittaa tuotteen tai palvelun kehittämisen. Tässä vaiheessa saatetaan hankkia ensimmäinen rahoituskierros.
 3. Alkukehitysvaihe: Tuotteen tai palvelun prototyyppi kehitetään ja testataan markkinoilla. Asiakas- ja markkinapalautteen perusteella tehdään iteratiivisia parannuksia.
 4. Kasvuvaihe: Yritys laajentaa toimintaansa ja asiakaskuntaansa. Tässä vaiheessa voidaan hankkia lisärahoitusta ja panostaa markkinointiin sekä myyntiin.
 5. Kypsymisvaihe: Yritys vakiinnuttaa asemansa markkinoilla ja pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan ja voittoaan kestävällä tavalla. Yritys voi myös harkita listautumista pörssiin tai muita ulospääsystrategioita.

Esimerkkejä tunnetuista startupeista:

 1. Uber: Kuljetuspalveluyritys, joka mullisti taksialan mobiilisovelluksella.
 2. Airbnb: Majoituspalveluyritys, joka tarjoaa alustan yksityisten asuntojen vuokraamiseen lyhytaikaisesti.
 3. Spotify: Musiikin suoratoistopalvelu, joka muutti musiikin kuuntelutottumuksia maailmanlaajuisesti.
 4. Slack: Viestintäsovellus, joka on suunniteltu helpottamaan tiimien yhteistyötä ja viestintää.

Startupit ovat merkittävä osa nykyaikaista taloutta, ja ne edistävät innovaatioita, luovat uusia työpaikkoja ja ajavat talouskasvua. Vaikka startupeihin liittyy suuria riskejä, ne tarjoavat myös mahdollisuuksia merkittäviin taloudellisiin tuottoihin ja positiivisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Takaisin etusivulle