• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tase – mitä tarkoittaa tase?

Tase on yrityksen taloudellinen raportti, joka kuvaa tiettynä ajankohtana yrityksen varojen, velkojen ja oman pääoman tilaa. Se antaa yksityiskohtaisen yhteenvedon siitä, mitä yritys omistaa (varat), mitä se velkaa (velat) ja omistajien yritykseen sijoittaman pääoman määrän (oma pääoma) tietyllä hetkellä. Taseen perusrakenne perustuu yhtälöön: Varat = Velat + Oma pääoma.

Taseen osa-alueet:

 1. Varat jakautuvat yleensä pitkäaikaisiin varoihin (pysyvät vastaavat) ja lyhytaikaisiin varoihin (vaihtuvat vastaavat). Pitkäaikaiset varat sisältävät esimerkiksi kiinteistöt, koneet ja laitteet, patentit sekä muut yrityksen pitkän aikavälin toiminnan kannalta merkittävät varat. Lyhytaikaiset varat käsittävät esimerkiksi rahat ja pankkisaamiset, myyntisaamiset ja varaston.
 2. Velat jaetaan pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Pitkäaikaiset velat ovat yrityksen yli vuoden päästä erääntyviä velvoitteita, kun taas lyhytaikaiset velat on tarkoitus maksaa takaisin vuoden sisällä.
 3. Oma pääoma kuvaa yrityksen omistajien sijoittamaa pääomaa ja yrityksen kerryttämiä voittovaroja. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen varoista jää jäljelle velkojen vähentämisen jälkeen, ja se on omistajien yrityksestä nostamatta.

Tase tarjoaa kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta ja on yhdessä tuloslaskelman kanssa keskeinen osa yrityksen tilinpäätöstä. Sen avulla sidosryhmät, kuten sijoittajat, velkojat ja johto, voivat arvioida yrityksen taloudellista terveyttä, vakavaraisuutta ja likviditeettiä. Taseen luvut ja niiden analysointi auttavat tekemään päätöksiä yrityksen tulevaisuudesta, investoinneista ja rahoituksen hankkimisesta.

Takaisin etusivulle