• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Tilikausi – mikä on tilikausi?

Tilikausi on ajanjakso, jolta yrityksen taloudelliset tapahtumat kirjataan ja raportoidaan tilinpäätöksessä. Tilikauden pituus on yleensä 12 kuukautta, mutta se voi olla myös lyhyempi tai pidempi, erityisesti silloin, kun yritys aloittaa toimintansa tai lopettaa sen kesken vuotta. Tilikausi ei välttämättä ole sama kuin kalenterivuosi; yritykset voivat valita tilikauden aloitus- ja lopetuspäivän omien tarpeidensa mukaisesti.

Tilikauden keskeiset piirteet:

 1. Pituus: Yleisin tilikauden pituus on 12 kuukautta, mutta se voi olla myös lyhyempi tai pidempi erityistilanteissa.
 2. Aloitus- ja lopetuspäivä: Yritys voi valita tilikauden aloitus- ja lopetuspäivän. Esimerkiksi tilikausi voi olla 1.1.–31.12. tai 1.7.–30.6.
 3. Tilinpäätös: Tilikauden päätyttyä yritys laatii tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Tilinpäätös antaa kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista tilikauden ajalta.
 4. Verotus: Tilikausi vaikuttaa yrityksen verotukseen, sillä verotuskausi määräytyy tilikauden mukaan. Yrityksen tulee ilmoittaa verottajalle tilikauden aikana syntyneet tulot ja menot.

Tilikauden merkitys:

 1. Taloudellinen seuranta: Tilikausi mahdollistaa yrityksen taloudellisen toiminnan järjestelmällisen seurannan ja raportoinnin. Se auttaa yritystä arvioimaan taloudellista suorituskykyään ja tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä.
 2. Veroilmoitus: Yrityksen on annettava veroilmoitus tilikauden päätyttyä, ja verotus perustuu tilikauden aikana syntyneisiin tuloihin ja menoihin.
 3. Vertailtavuus: Vakiintunut tilikausi helpottaa taloudellisten tietojen vertailua eri vuosien välillä ja auttaa sidosryhmiä, kuten sijoittajia ja rahoittajia, arvioimaan yrityksen kehitystä ja taloudellista tilaa.
 4. Suunnittelu: Tilikauden mukainen raportointi ja seuranta tukevat yrityksen pitkän aikavälin suunnittelua ja päätöksentekoa.

Tilikauden muutos:

Yritys voi muuttaa tilikauden pituutta ja ajankohtaa, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Tilikauden muutos voi olla ajankohtainen esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa yhdenmukaistaa tilikauden konsernin muiden yhtiöiden kanssa tai sopeutua kausivaihteluihin. Muutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin ja verottajalle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tilikausi on keskeinen ajanjakso yrityksen taloudenhallinnassa ja raportoinnissa. Se mahdollistaa järjestelmällisen taloudellisen seurannan, raportoinnin ja verotuksen sekä tukee yrityksen pitkän aikavälin suunnittelua ja päätöksentekoa.

Takaisin etusivulle