• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Venture capital – mitä tarkoittaa venture capital?

Venture capital (pääomasijoitus) on sijoitusmuoto, jossa sijoittajat tarjoavat pääomaa alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yrityksille, joilla on korkea kasvupotentiaali mutta myös korkea riski. Pääomasijoittajat (venture capitalists) sijoittavat yrityksiin vastineeksi omistusosuuksista ja osallistuvat aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja strategiseen päätöksentekoon. Venture capital on erityisen yleistä teknologia- ja innovaatioaloilla, joissa yritykset tarvitsevat merkittävää rahoitusta kasvuun ja tuotekehitykseen.

Venture capitalin keskeiset piirteet:

 1. Korkea riski ja korkea tuotto: Pääomasijoitukset kohdistuvat yrityksiin, joilla on korkea kasvupotentiaali mutta myös merkittäviä riskejä. Sijoittajat odottavat korkeaa tuottoa kompensoimaan riskit.
 2. Aktiivinen osallistuminen: Pääomasijoittajat osallistuvat usein aktiivisesti yrityksen hallitukseen ja tarjoavat strategista tukea, liiketoimintaosaamista ja verkostoja.
 3. Pitkäaikainen sijoitus: Pääomasijoitukset ovat yleensä pitkäaikaisia, ja sijoittajat odottavat tuottoa usean vuoden kuluttua, kun yritys on kasvanut ja kehittynyt.
 4. Omistusosuudet: Sijoittajat saavat omistusosuuksia yrityksestä vastineeksi pääomalleen, mikä antaa heille oikeuden osallistua yrityksen päätöksentekoon ja voitonjakoihin.
 5. Exit-strategiat: Sijoittajat suunnittelevat etukäteen poistumisstrategiat (exit-strategiat), kuten yrityksen myynnin suuremmalle yritykselle tai listautumisen pörssiin (IPO), jotta he voivat realisoida sijoituksensa ja saada tuoton.

Venture capitalin vaiheet:

 1. Siemensijoitus (Seed funding): Alkuvaiheen rahoitus, joka auttaa yritystä kehittämään liikeideaansa ja luomaan ensimmäisen prototyypin tai tuotekehityksen. Tämä vaihe on usein pieni ja riskialtis.
 2. Käynnistysvaiheen rahoitus (Startup funding): Rahoitus, joka auttaa yritystä aloittamaan liiketoiminnan ja tuomaan tuotteen tai palvelun markkinoille. Tähän vaiheeseen sisältyy usein markkinatutkimus ja varhaisen vaiheen asiakashankinta.
 3. Kasvuvaiheen rahoitus (Growth funding): Rahoitus, joka tukee yrityksen kasvua, laajentumista ja markkina-aseman vahvistamista. Tämä vaihe sisältää tuotannon laajentamista, markkinointia ja myyntitoiminnan kasvattamista.
 4. Laajentumisvaiheen rahoitus (Expansion funding): Rahoitus, joka mahdollistaa yrityksen laajentumisen uusille markkinoille, tuotteiden tai palvelujen kehittämisen ja yritysostot.
 5. Pre-IPO ja IPO: Ennen listautumista tapahtuva rahoitus (Pre-IPO) ja julkinen osakeanti (IPO), jossa yritys listautuu pörssiin ja tarjoaa osakkeita yleisölle. Tämä on usein sijoittajien exit-strategia, jolloin he voivat myydä osakkeensa ja realisoida voittonsa.

Venture capitalin edut ja haitat:

Edut:

 • Pääoman saanti: Mahdollistaa yritysten saannin merkittävää pääomaa kasvuun ja kehitykseen.
 • Liiketoimintaosaaminen: Sijoittajat tuovat mukanaan arvokasta liiketoimintaosaamista, kokemusta ja verkostoja.
 • Vahva kasvu: Auttaa yrityksiä kasvamaan nopeasti ja saavuttamaan merkittävän markkina-aseman.

Haitat:

 • Omistuksen jakaminen: Yrityksen perustajat menettävät osan omistuksestaan ja kontrollistaan sijoittajille.
 • Korkeat odotukset: Sijoittajat odottavat korkeita tuottoja, mikä voi asettaa paineita yrityksen suorituskyvylle ja kasvulle.
 • Pitkä sitoutuminen: Pääomasijoitukset ovat usein pitkäaikaisia, mikä tarkoittaa, että sijoittajat ovat mukana yrityksen toiminnassa useiden vuosien ajan.

Venture capital on tärkeä rahoitusmuoto, joka mahdollistaa innovatiivisten yritysten kasvun ja kehityksen. Se tarjoaa paitsi tarvittavaa pääomaa myös strategista tukea ja liiketoimintaosaamista, jotka voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan menestystä ja kasvua.

Takaisin etusivulle