Arvonlisävero

Kiinnostaako yrityksen perustaminen? Silloin sinun täytyy hallita myös arvonlisävero. Kokosimme kattavan artikkelin aiheesta. Lue mitä jokaisen yrittäjän tulisi tietää aiheesta.

Arvonlisävero

Arvonlisävero (lyhennetään alv)on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero. Se lisätään tuotteen myyntihintaan. Veron suuruus perustuu tuotteen verokantaan.

Käytännössä arvonlisävero on kulutusvero, mikä koskee yleisesti kaikkia tavaroita ja palveluita Suomessa. Se on välillinen vero, mikä tarkoittaa että veron osuuden tuotteesta tai palvelusta maksaa aina lopullinen kuluttaja. Se tarkoittaa, että alv nousu näkyy aina kuluttajien hinnoissa.

Suomessa arvonlisäveroa kantavat alv velvolliset yritykset, joita ovat lähes jokainen Suomessa. Näiden yritysten täytyy sisällyttää hintoihinsa arvonlisäveron määrä. Myydyistä tuotteista tai palveluista saadut verot tilitetään valtiolle verotuloina. Vaikka veroa kannetaan jokaisesta tuotannon ja jakeluvaiheen myynneistä niin sitä maksetaan valtiolle vain, kun siitä syntyy arvonlisää.

Veron määrä ei siis kertaannu, sillä yrityksen voivat sitä vähentää. Vähennyksissä yritys voi vähentään myynneistä saadut verot ostoissa käytetyistä veroista.

Arvonlisäverokannat

Arvonlisäveron määrä pohjautuu arvonlisäverokannoista. Käytännössä ne ovat prosenttimääriä. Suomessa alv kannat ovat vuonna 2013 10 %, 14 % ja 24 %. Jossain erityistapauksissa tuotteet ja palvelut voivat olla myös verottomia.

Arvonlisäverokannat ovat:

24 % – Yleisverokanta

14 % – Elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut

10 % – Koskee useita eri tuotteita ja palveluita. Tarkka lista on tämä:

 • henkilökuljetus,
 • majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen,
 • palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen,
 • teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut,
 • lääke,
 • kirja,
 • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista,
 • AVL 79 c §:ssä tarkoittaman taide-esineen luovutus ja maahantuonti sekä yhteisöhankinta muulta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä silloin, kun suorittajana on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjä,
 • tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama AVL 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
 • vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet

Arvonlisävero 2013

Suomessa arvonlisäverosta määrää arvonlisäverolaki, jota Eduskunta voi muokata. Uusimmat uudistukset päätettiin 30.11.2012 ja ne astuivat voimaan 1.1.2013. Tämä tarkoitti korototuksia arvonlisäverokantoihin. Käytännössä vuonna 2012 voimassa olleita alv kantoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä.

 • Yleinen verokanta nousi 23 prosentista 24 prosenttiin
 • Elintarvikkeita koskeva alempi verokanta nousi 13 prosentista 14 prosenttiin.
 • Kuljetuksia, majoituksia, kirjoja, lääkkeitä ja pääsymaksuja koskeva verokanta nousi 9 prosentista 10 prosenttiin.

Vuonna 2013 toi mukanaan myös muitakin uudistuksia. Voit lukea täältä miten arvonlisävero vuonna 2013 toimii.

ALV laskuri

Jokaisen yrittäjän täytyy oppia ymmärtämään arvonlisäveroa. Muussa tapauksessa se voi käydä kalliiksi, jos omat hinnat tai kulut laskee väärin. Jos olet epävarma arvonlisäveron laskemisesta, voit hyödyntää erilaisia alv laskureita. Tässä yksi vaihtoehto:

Tutustu alv laskuriin täältä.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field