Yrityksen tuloverotus

Tämä on viisiosainen kirjoitussarja yrityksen verotuksesta. Älä pelästy. Asia ei ole niin monimutkainen. Haluamme kuitenkin tehdä kattavan kokoelman aiheesta, joten asioita on helpompi jakaa osiin. Silloin niiden oppiminen ja ymmärtäminen käy helpommin.

1. Yrityksen verotuksen perusteet koskien eri yhtiömuotoja (ensimmäinen osa)

2. Yrityksen arvonlisävero  (tämä kirjoitus)

3. Yrityksen tuloverotus

4. Yrityksen välitön verotus

5. Yrityksen verotuksen toimeenpano

Osat linkitetään tähän kirjoitukseen heti, vaikka linkit toimivat vasta kun kirjoituksen julkaistaa 2-3 päivän välein. Riippuen siitä milloin luet kirjoituksen, saattaa olla, että kaikki linkit eivät vielä toimi. Ei hätää, palaa myöhemmin lukemaan kirjoitukset loppuun. Laita osoite muistiin tai talenna selaimen suosikkeihin. Tänään aiheena on yrityksen tuloverotus.

Tuloverotus

Yrityksen tulo, jota verotetaan, lasketaan vähentämällä veronalaisista tuotoista yrityksen vähennyskelpoiset kulut. Verotettavan tulon laskeminen perustuu tietysti kirjanpitoon, mutta verotuksen ja kirjanpidon eroavaisuuksien takia tulo voi poiketa kirjanpidon tuloksista.

Jotta yritykselle voidaan laskea verotuksessa tuloa, pitää se rekisteröidä Verohallinnon rekistereihin. Se tehdään perustamisilmoituksen tai muutosilmoituksen avulla. Usein perustamisilmoituksessa on parempi vaihtoehto ilmoittautua suoraan tarvittaviin rekistereihin. Näitä rekistereitä ovat ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Verotus vaihtelee vielä yhtiömuodon mukaan. Kuten ensimmäisessä osassa kävimme läpi niin toisissa yrityksissä, kuten osakeyhtiössä verotus painottuu yritykseen. Toisissa, kuten toiminimissä, verotus painottuu yrittäjän henkilökohtaiseen verottamiseen.

Kun mietit yrityksen perustamista, on järkevää miettiä verotusta yrityksen maksamien tuloverojen sekä yrittäjänä sinun maksamiesi verojen kautta. Näiden kahden yhteisvaikutus ratkaisee sen, mikä on sinulle verotuksellisesti paras vaihtoehto.

Osakeyhtiö sekä osuuskunta toimivat itsenäisinä yksikköinä ja ovat siten itse verovelvollisia. Ne joutuvat maksamaan itse tuloveronsa, mikä on molemmilla 24,5 prosenttia.

Tuloverojen jälkeen siirrytään vasta osakeyhtiössä osakkaiden verotukseen sekä osuuskunnassa jäsenten saamiin ylijäämäpalautuksien verotukseen. Osakeyhtiössä osakkaiden tuloa verotaan vasta, kun he nostavat osakeyhtiön tuloa palkkana, osinkona tai osakaslainana. Myös saaduista osingoista maksetaan veroa. Osuuskunnan jäsenille ylijäämäpalautukset ja osuuspääoman korot ovat tilanteesta ja määristä riippuen veronalaisia tai verovapaita.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiöiden kohdalla tilanne on toinen. Ne eivät ole itse erillisiä verovelvollisia. Niille tässä tapauksessa vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, mikä jaetaan edellisten verokausien tappioiden vähentämisen jälkeen verolliseksi tuloksi yhtiömiesten kesken. Jakoperusteena on heidän osuudet yhtymän tuloon. Yhtiömiesten tulot jaetaan pääomatuloksi tai ansiotuloiksi riippuen nettovarallisuudesta.

Toiminimen omaavalla yrittäjällä eli yksityiselle elinkeinonharjoittajalla tulos verotetaan yrittäjän omana tulona. Tulo voi olla pääomatuloa tai ansiotuloa. Se määritellään elinkeinotoimintaan kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. Pääoman tulon verotusprosentti on 30 sekä yli 50000 euroa ylittävältä osalta 32 %.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field