• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Lisenssi – mikä on lisenssi?

Lisenssi on virallinen lupa, joka myönnetään yksilölle tai organisaatiolle, jotta he voivat käyttää, tuottaa, myydä tai levittää tiettyä tuotetta, teknologiaa, palvelua tai immateriaalioikeutta tiettyjen ehtojen mukaisesti. Lisenssit voivat koskea monia eri aloja ja sisältöjä, kuten ohjelmistoja, patentteja, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, musiikkia ja muuta aineetonta omaisuutta.

Lisenssin keskeiset piirteet:

 1. Lupa: Lisenssi antaa oikeuden käyttää, tuottaa, myydä tai levittää lisenssin kohdetta.
 2. Ehdot: Lisenssisopimus määrittelee tarkat ehdot ja rajoitukset, joiden mukaisesti lisenssiä saa käyttää. Tämä voi sisältää esimerkiksi käyttöalueen, -ajan ja -tarkoituksen.
 3. Maksut: Lisenssistä voidaan periä maksuja, kuten kertakorvaus, rojaltit tai vuosimaksut.
 4. Aikajänne: Lisenssit voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia, ja ne voidaan uusia tai irtisanoa ehtojen mukaisesti.
 5. Oikeudet ja velvollisuudet: Lisenssisopimus määrittelee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Lisenssinantaja (oikeuksien omistaja) ja lisenssinsaaja (käyttäjä) sitoutuvat noudattamaan sopimuksen ehtoja.

Lisenssityyppejä:

 1. Ohjelmistolisenssi: Määrittää ehdot, joilla tietokoneohjelmistoa saa käyttää. Esimerkiksi kaupalliset ohjelmistot, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja freeware-ohjelmistot.
 2. Patenttilisenssi: Antaa oikeuden käyttää patentilla suojattua keksintöä. Lisenssinsaaja voi valmistaa, käyttää tai myydä keksinnön mukaisia tuotteita.
 3. Tekijänoikeuslisenssi: Määrittää ehdot, joilla tekijänoikeuden alaista teosta saa käyttää. Esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden ja elokuvien käyttöoikeudet.
 4. Tavaramerkkilisenssi: Antaa oikeuden käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä markkinoinnissa ja myynnissä.
 5. Liiketoimintalisenssi: Antaa oikeuden harjoittaa tiettyä liiketoimintaa, kuten alkoholin myyntiä tai ravintolan toimintaa.

Lisenssin merkitys:

 1. Oikeuksien suojaaminen: Lisenssit suojaavat oikeudenomistajien immateriaalioikeuksia ja varmistavat, että niitä käytetään laillisesti.
 2. Tulojen generointi: Lisenssinhaltijat voivat ansaita tuloja lisenssimaksujen ja rojaltien kautta.
 3. Innovaation edistäminen: Lisenssit mahdollistavat teknologian ja innovaatioiden laajemman käytön ja levityksen, mikä voi edistää talouskasvua ja kehitystä.
 4. Rajoitusten määrittäminen: Lisenssit määrittelevät selkeät rajat ja ehdot, joiden mukaisesti oikeuksia saa käyttää, mikä vähentää väärinkäytösten riskiä.

Esimerkkejä lisensseistä:

 • Microsoft Office -ohjelmistolisenssi: Antaa käyttäjälle oikeuden käyttää Microsoft Office -ohjelmistoa tietyin ehdoin.
 • Spotify-musiikkilisenssi: Antaa käyttäjälle oikeuden kuunnella musiikkia Spotifyn palvelun kautta.
 • GPL (General Public License): Avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi, joka sallii ohjelmiston vapaasti käytön, muokkaamisen ja levittämisen tietyin ehdoin.

Lisenssit ovat keskeisiä työkaluja aineettoman omaisuuden hallinnassa ja suojaamisessa. Ne tarjoavat oikeudelliset puitteet resurssien ja innovaatioiden käyttöön ja jakamiseen, mikä hyödyttää sekä oikeudenomistajia että käyttäjiä.

Takaisin etusivulle