• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Poisto – mitä tarkoittaa poisto?

Yrittäjyyden kontekstissa poisto tarkoittaa pitkäaikaisen käyttöomaisuuden hankintamenon jakamista usealle tilikaudelle sen taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Käyttöomaisuus viittaa yrityksen omistamiin ja liiketoiminnassa pidemmän aikaa käytettäviin varoihin, kuten koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin ja ajoneuvoihin.

Poistojen merkitys

 1. Kustannusten jaksottaminen: Poistojen avulla yritys jakaa suuremman hankintakustannuksen usealle vuodelle, mikä antaa paremman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta kunkin tilikauden aikana.
 2. Verotuksellinen etu: Poistot vähentävät yrityksen verotettavaa tuloa, koska ne ovat vähennyskelpoisia kuluja. Tämä tarkoittaa, että yritys maksaa vähemmän veroja, mikä voi parantaa sen kassavirtaa ja taloudellista tilannetta.
 3. Käyttöomaisuuden arvon alentaminen: Poistot kuvaavat myös käyttöomaisuuden kulumista ja vanhenemista ajan myötä. Näin yritys kirjaa käyttöomaisuuden arvon alentumisen kirjanpitoon.

Poistojen laskeminen

Poistot lasketaan yleisesti kahdella eri menetelmällä:

 1. Tasapoisto: Jakaa hankintamenon tasaisesti koko käyttöomaisuuden taloudelliselle vaikutusajalle. Esimerkiksi, jos kone maksaa 10 000 € ja sen arvioitu käyttöikä on 5 vuotta, vuosittainen poisto olisi: Vuosittainen poisto = 10 000 € / 5= 2 000 €
 2. Menojäännöspoisto: Perustuu käyttöomaisuuden menojäännökseen eli jäljellä olevaan arvoon. Menojäännöspoisto lasketaan prosenttiosuutena jäljellä olevasta arvosta. Tämä menetelmä johtaa aluksi suurempiin poistoihin, jotka pienenevät ajan myötä.

Esimerkki

Yritys ostaa koneen, jonka hankintameno on 20 000 € ja arvioitu käyttöikä on 10 vuotta. Tasapoistomenetelmällä yritys kirjaa vuosittain poistoksi: Vuosittainen poisto = 20 000 € / 10 = 2 000 €.

Jos yritys käyttää menojäännöspoistomenetelmää ja poisto-% on 20 %, ensimmäisen vuoden poisto on: 20 000 € × 20 % = 4 000 €. Toisen vuoden poisto lasketaan jäljellä olevasta 16 000 €: 16 000 € × 20 % = 3 200 €.

Yhteenveto

Poistot ovat tärkeä kirjanpidollinen toimenpide, joka auttaa yrityksiä jaksottamaan käyttöomaisuuden hankintamenon oikeudenmukaisesti sen taloudelliselle vaikutusajalle. Tämä parantaa yrityksen taloudellisen tilanteen läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että yritys maksaa oikean määrän veroja.

Takaisin etusivulle