• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Vaihto-omaisuus – mitä on vaihto-omaisuus?

Vaihto-omaisuus on yrityksen omaisuutta, joka on tarkoitettu myytäväksi tai käytettäväksi yrityksen toiminnassa lyhyellä aikavälillä, yleensä vuoden sisällä. Vaihto-omaisuus koostuu pääasiassa raaka-aineista, keskeneräisistä tuotteista ja valmiista tuotteista, joita yritys myy asiakkailleen tai käyttää tuotantoprosessissaan.

Vaihto-omaisuuden osat

 1. Raaka-aineet:
  • Materiaalit ja tarvikkeet, joita käytetään tuotantoprosessissa valmiiden tuotteiden valmistukseen.
 2. Keskeneräiset tuotteet:
  • Tuotteet, jotka ovat osittain valmiita ja jotka vaativat vielä työstämistä ennen kuin ne ovat myyntikelpoisia valmiita tuotteita.
 3. Valmiit tuotteet:
  • Täysin valmiit ja myyntivalmiit tuotteet, joita yritys varastoi odottamassa myyntiä asiakkaille.
 4. Muut varastot:
  • Muut varastot voivat sisältää esimerkiksi pakkausmateriaaleja, varaosia ja muita tuotannon tai myynnin kannalta tärkeitä tarvikkeita.

Vaihto-omaisuuden hallinta

Tehokas vaihto-omaisuuden hallinta käsittää useita toimintoja ja strategioita, kuten:

 1. Varaston optimointi:
  • Optimaalisen varastotason määrittäminen, jotta varastossa on riittävästi tuotteita kysynnän tyydyttämiseksi, mutta ei liikaa, jotta varastointikustannukset pysyvät hallinnassa.
 2. Kysynnän ennustaminen:
  • Tarkkojen kysyntäennusteiden laatiminen, jotta voidaan suunnitella hankinnat ja tuotanto vastaamaan markkinoiden tarpeita.
 3. Hankintojen hallinta:
  • Hankintojen suunnittelu ja hallinta siten, että raaka-aineet ja muut tarvikkeet saapuvat ajoissa ja oikeassa määrässä.
 4. Varaston kierron nopeuttaminen:
  • Varaston kierron nopeuttaminen tarkoittaa sitä, että tuotteet liikkuvat nopeasti varastosta myyntiin, mikä vähentää varastointikustannuksia ja parantaa kassavirtaa.
 5. Varaston valvonta ja seuranta:
  • Säännöllinen varastojen tarkastus ja seuranta varmistavat, että varastotiedot ovat ajan tasalla ja varastohävikki minimoidaan.

Vaihto-omaisuuden kirjanpito

Vaihto-omaisuus merkitään taseeseen osana lyhytaikaisia varoja, ja sen arvo määritellään yleensä hankintamenon tai jälleenhankintamenon perusteella, kumpi on alempi. Kirjanpidossa vaihto-omaisuus arvioidaan säännöllisesti, jotta sen arvo heijastaa tarkasti yrityksen varallisuustilannetta.

Vaihto-omaisuus on keskeinen osa yrityksen toimintaa ja taloudenhallintaa, sillä se liittyy suoraan tuotantoon, myyntiin ja kassavirtaan. Tehokas vaihto-omaisuuden hallinta voi parantaa yrityksen liiketoiminnan sujuvuutta, vähentää kustannuksia ja parantaa kannattavuutta.

Takaisin etusivulle