Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus 2017 = 41 senttiä/km

Kilometrikorvaus tarkoittaa palkansaajan saamaa korvausta työmatkoista, jotka on tehty palkansaajan omalla tai hänen hallitsemallaan autolla.

Työmatka tarkoittaa työn puitteissa tehtyä matkaa (esim. matka työpaikalta asiakkaan luokse), ei matkaa kotoa työpaikalle ja takaisin kotiin. Kilometrikorvauksen maksaa työnantaja. Tähän työnantajalla ei kuitenkaan ole lain velvoitetta, ja korvauksen olemassaolo ja suuruus riippuvatkin usein työsopimuksesta.

Jos siis teet työmatkan omalla autollasi, työnantaja voi maksaa sinulle verottomasti kilometrikorvausta oman autosi käytöstä. Ajokilometrit on merkittävä tarkasti ajopäiväkirjaan.

Kilometrikorvauksen vuosittainen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä. Vuonna 2017 kilometrikorvauksen perussumma on 0,41 euroa/km, tarkempi taulukko alla. Kilometrikorvauksen määrään vaikuttaa muun muassa se, että onko kyseessä juuri oma autosi, vai työsuhdeauto ja onko kyydissäsi myös muita matkustajia.

Matkalaskupohja 2017

Kilometrikorvausten saamiseksi työmatkasta täytyy tehdä työnantajalle matkalasku. Voit hyödyntää tätä matkalaskupohjaa, johon vain syötät matkasi tiedot ja saat sen jälkeen sähköpostiisi valmiin matkalaskun. Aikaa operaatioon kuluu noin minuutti.

Mikä lasketaan työmatkaksi?

Verotuksessa työmatkaksi katsotaan tilapäinen matka, jonka teet työhön liittyvien työtehtävien takia. Kuten edellä mainittiin, asuntosi ja työpaikkasi välistä matkaa ei lueta verotuksessa työmatkaksi. (Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut saat vähentää omassa verotuksessasi halvimman, yleisesti julkisen, kulkuneuvon mukaan.) Mikäli palkansaajalla ei työn luonteen vuoksi ole varsinaista työpaikkaa, voidaan työmatkana pitää matkaa, jonka hän tilapäisesti tekee työnsä suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Myös yrittäjällä on oikeus saada kilometrikorvaus, ja korvauksen määrä on yhtä suuri kuin tavallisella palkansaajallakin. Yrittäjän tehdessä matkoja yksityisiin varoihin kuuluvalla autolla, saa hän vähentää ne kirjanpidossa elinkeinotoiminnan kuluna vähintään verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän mukaisen määrän.

Jos kirjanpitoon merkityt kustannukset kilometriä kohti ovat pienemmät kuin verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä, voi yrittäjä tehdä lisävähennyksen. Lisävähennyksen määrä on verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän mukaan lasketun määrän ja kirjanpitoon merkittyjen elinkeinotoiminnan ajoista aiheutuneiden todellisten menojen erotus.

Jos kirjanpitoon merkittyjen todellisten menojen määrä on suurempi kuin kilometrikorvausten enimmäismäärän mukaan laskettu määrä, lisävähennystä ei tehdä. Tässä tapauksessa verotuksessa vähennettävä määrä on elinkeinotoiminnan ajojen aiheuttamien todellisten menojen määrä.

Muiden kulkuneuvojen kilometrikorvaukset 2017

KulkuneuvoKorvauksen enimmäismäärä senttiä/km
Auto43
Moottorivene, enintään 50hv73
Moottorivene, yli 50hv106
Moottorikelkka101
Mönkijä95
Moottoripyörä32
Mopo17
Muu kulkuneuvo10

 

Autolla ajettaessa kilometrikorvausta korotetaan tietyissä tilanteissa. Tilanteet ja korotusmäärät vuonna 2017:

– 7 senttiä/km autoon kiinnitetyn perävaunun kuljettamisesta.

– 11 senttiä/km silloin, kun työ vaatii asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä.

– 21 senttiä/km silloin, kun on kuljetettava esim. taukotupaa tai muuta raskasta kuormaa autoon kiinnitettynä.

– 3 senttiä/km sellaisista autossa kuljetettavista esineistä, joiden paino ylittää 80kg tai jotka ovat kooltaan muuten suuria.

– 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa.

– 9 senttiä/km kun työ edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulta tienrakennustyömaalla kyseisten kilometrien kohdalta.

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkupelissä matkustaa myös muita henkilöitä, joiden kuljetus kuuluu työnantajalle, korotetaan korvausten enimmäismäärää 3 sentillä kilometriltä per kukin mukana kulkeva henkilö.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, on hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä 11 senttiä kilometriltä.

Lisätietoa: Verohallinnon sivut