Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Miten tehdään hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Perustiedot liiketoimintasuunnitelman tekemisestä + pdf- ja doc-pohjat!

Liiketoimintasuunnitelma (eli lyhyesti LTS) on ennen kaikkea aloittaville yrittäjille ja yrityksille suositeltu suuntaa-antava dokumentti, jossa jäsennellysti kuvataan ja selvennetään yrityksen toimintaa, sen laajuutta ja arvioitua kannattavuutta.

Olennaista liiketoimintasuunnitelmassa on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan suunnitellulla toiminnalla kattamaan.

Kenties vielä tärkeämpää suunnitelmassa on hahmottaa se, mistä asiakkaat tulevat ja miksi he ostavat palvelua tai tuotettasi juuri sinulta.

Erinomaisestikaan suunniteltu yritystoiminta ei ole kovin kannattavaa, jos et saa yhtään asiakasta. Siksi asiakkaiden hankkiminen on toiminnan alussa tärkeämpää kuin mikään muu: jos sinulla on asiakkaita, kaikki muu sujuu melkeinpä itsestään.

Liiketoimintasuunnitelman keskeisin ja tärkein sisältö sisältö koostuu siis kahdesta asiasta: rahoituksesta ja asiakaskartoituksesta.

Etsitkö liiketoimintasuunnitelman pohjaa? Löydät doc- ja pdf-muotoiset vaihtoehdot hieman alempaa.

Miksi tehdä liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelmaa kootessasi pääset tärkeimpien toimintaasi liittyvien asioiden äärelle ja mikä tärkeintä: kyseenalaistamaan ja pohtimaan niitä. Samalla voit löytää ratkaisuja mahdollisiin aukkokohtiin.

Tehdessäsi yrityksellesi liiketoimintasuunnitelman jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista pystyt siis ennakoimaan yrittämisen haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja.

Liiketoimintasuunnitelma ei ole vain hyödyllinen pelkästään sinulle, vaan lähes poikkeuksetta myös yrityksen rahoittajat ja erilaiset yrittäjyyden asiantuntijat pitävät suunnitelmaa vaatimuksena palveluilleen.

Valmis liiketoimintasuunnitelma on siis ensisijaisesti suuri apu sinulle yrityksesi toiminnan laskelmoinnissa ja lisäksi välttämättömyys, mikäli tarvitset yrityksellesi rahoitusta tai asiantuntijoiden neuvoa.

Kukaan ei kuitenkaan sinänsä velvoita sinua tekemään liiketoimintasuunnitelmaa. Jos sinulla on asiakkaat valmiina ja tiedät mihin olet ryhtymässä, liiketoimintasuunnitelmaa ei ole mikään pakko tehdä. Esimerkiksi starttirahan hakemista varten sitä kuitenkin tarvitaan.

Kuinka ideasta tehdään liiketoimintasuunnitelma?

Liikeidean pohjalta hiotaan liiketoimintasuunnitelma.

Vaikka kyse on suunnitelmasta, niin tarkemmin määriteltynä kyse on ennemminkin liikeidean testaamisesta. Ilman vetävää ideaa on turha lähteä perustamaan yritystä ja huomata vasta isojen kulujen jälkeen, ettei toiminnalle ole oikeasti kysyntää.

Tässä muutamia kysymyksiä, jotka auttavat vastaamaan tähän haasteeseen:

 • Miksi juuri sinun tuotteesi tai palvelusi valitaan muiden tarjokkaiden joukosta?
 • Miten asiakkaat saavat tiedon tuotteista tai löytävät tuotteet?
 • Ovatko asiakkaat valmiita maksamaan tarpeeksi korkeaa hintaa tuotteista?
 • Pystytkö myymään tuotteita tai palveluita ennakkoon asiakkailla eli tekemään todellisen markkinatutkimuksen?
 • Kuinka paljon tuotteita pitää myydä, jotta toiminta olisi kannattavaa?

Miten liiketoimintasuunnitelman laatiminen tapahtuu?

Laajana käsitteenä liiketoimintasuunnitelma saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeasti hahmotettavalta, mutta paloihin purettuna sen kokoaminen on yksinkertaista ja helppoa.

Mitään yksiselitteistä ja oikeaa mallia liiketoimintasuunnitelmalle ei ole olemassa, vaan voit soveltaa itsellesi parhaan mallin tutkimalla valmiita esimerkkejä – katso suuntaviivoja seuraavasta kappaleesta.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö tiivistetysti

Liiketoimintasuunnitelman sisällön voi purkaa kuuteen eri osa-alueeseen, ja liiketoimintasuunnitelman runko itsessään myös auttaa sinua jäsentelyssä.

Voit täysin vapaasti laajentaa, tiivistää tai yhdistellä alla mainittuja teemoja, kunhan ne kaikki tulevat tavalla tai toisella esiin liiketoimintasuunnitelmassasi.

Myöskään liiketoimintasuunnitelman osa-alueiden järjestystä ei ole kiveenhakattu. Olet itse oman yritystoimintasi paras asiantuntija, joten sinun on helpointa laittaa mainitut asiat loogisimpaan järjestykseen.

Voit laatia liiketoimintasuunnitelmalle sisällysluettelon, mutta mikään pakollinen elementti se ei ole. Muotoseikkoihinkin kannattaa kuitenkin panostaa, jos joudut esittelemään suunnitelmaasi ulkopuolisille tahoille.

1. Tuote tai palvelu

 • Mitä haluat myydä, kenelle, miten ja miksi?

2. Markkinatilanne ja kilpailijat

 • Mitkä ovat tuotteesi tai palvelusi kilpailuvaltit nykyisillä markkinoilla?
 • Miten tuotteesi eroaa muista?
 • Millainen hintataso tuotteilla on?
 • Mistä hinnat rakentuvat?

Ja jos yritykselläsi on fyysinen toimipiste, jossa myynti tapahtuu:

 • Millainen markkinatilanne lähiympäristössä on?
 • Millainen on kysynnän ja tarjonnan suhde?
 • Millaisia ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet?

3. Omat ja yrityksen vahvuudet ja heikkoudet

 • Mitkä luet omiksi sekä yrityksesi vahvuuksiksi ja heikkouksiksi?
  (Voit lähestyä asiaa vaikkapa SWOT-analyysin keinoin.)
 • Mitkä tekijät auttavat sinua menestymään?
 • Entä mistä aiheutuu riskejä?

4. Asiakkaat

 • Millaisia ovat tavoittelemasi asiakkaat?
 • Onko heitä tarpeeksi?

5. Rahoitus ja budjetointi

 • Miten rahoitat toimintasi vaatimat investoinnit, kuinka suuria ne ovat?
 • Miten aiot varmistaa yrityksesi talouden sen ensimmäisinä kuukausina?
 • Paljonko rahaa tulee kassaan asiakkailta, entä onko muita tulonlähteitä?
 • Miten aiot kattaa yrityksesi säännölliset kulut?
  (kuten vuokrat, vakuutukset, markkinointikustannukset, mahdolliset palkat ja tuotantokustannukset)?

6. Käytännön toimet

Kuinka olet hoitanut käytännön asiat eli

Entä mikä on yritysmuotosi ja miksi?

Onhan kaikki asiat varmasti mietitty?

Esimerkki: Liiketoimintasuunnitelman pohja ja malli – Doc ja pdf

Tämä artikkeli oli vain lyhyt johdanto siihen, mikä on liiketoimintasuunnitelma.

Jos haluat katsoa, miltä liiketoimintasuunnitelma käytännössä näyttää, verkko on täynnä valmiita pohjia, malleja ja esimerkkejä.

Alle olemme listanneet niistä muutaman.

Voit myös käyttää esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelun valmista liiketoimintasuunnitelmapohjaa. Palvelu vaatii kirjautumisen. TE-palvelut ohjeistaa, että voit hyödyntää kyseistä pohjaa starttirahahakemukseen vaadittavan liiketoimintasuunnitelman tekemistä varten.

Doc-pohjat (Word)

PDF-pohjat

Laskutusohjelma yrittäjälle

Isolta on tehokkain ja helppokäyttöisin laskutusohjelma.

Ota käyttöön