• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

Pääomalaina – mikä on pääomalaina?

Pääomalaina on eräänlainen rahoitusväline, joka sijoittuu yrityksen taseessa oman pääoman ja vieraan pääoman välimaastoon. Se on laina, jonka ehdot muistuttavat osittain oman pääoman ehtoja, mutta sillä on myös vieraan pääoman piirteitä. Pääomalainat ovat yleisiä erityisesti tilanteissa, joissa yritys tarvitsee lisärahoitusta, mutta haluaa välttää osakeannin tai ei pysty saamaan perinteistä lainaa.

Pääomalainan keskeiset piirteet

 1. Takaisinmaksu ja korko:
  • Pääomalainan takaisinmaksu ja koron maksaminen ovat alisteisia muille veloille. Tämä tarkoittaa, että yritys maksaa pääomalainan takaisin ja maksaa siitä korkoa vasta sen jälkeen, kun kaikki muut velat on maksettu.
  • Jos yritys menee konkurssiin, pääomalaina maksetaan takaisin vasta muiden velkojien jälkeen, mutta ennen osakkeenomistajia.
 2. Korko:
  • Pääomalainalle voidaan maksaa korkoa vain, jos yrityksellä on voitonjakokelpoisia varoja. Tämä tarkoittaa, että jos yrityksellä ei ole riittävästi voittoa, korkoa ei tarvitse maksaa.
 3. Pääomalainan ehdot:
  • Pääomalainan ehdoissa voidaan sopia erilaisista erityispiirteistä, kuten mahdollisuudesta muuntaa laina osakkeiksi tietyin ehdoin (konversio-oikeus).
  • Ehdot voivat myös sisältää määräaikoja ja ehtoja, jotka liittyvät lainan takaisinmaksuun ja koron maksamiseen.
 4. Yrityksen taseessa:
  • Pääomalaina merkitään taseessa omaksi erilliseksi eräksi oman pääoman ja vieraan pääoman välillä. Se ei ole puhdas oma pääoma eikä vieras pääoma.

Pääomalainan hyödyt ja haitat

Hyödyt:

 • Joustavuus: Pääomalaina tarjoaa joustavuutta, koska korkoa ei tarvitse maksaa, ellei yrityksellä ole voitonjakokelpoisia varoja.
 • Riskienhallinta: Sijoittajat voivat pitää pääomalainaa turvallisempana kuin osakkeita, koska pääomalaina maksetaan ennen osakkeita konkurssitilanteessa.
 • Oman pääoman laimentumisen välttäminen: Pääomalaina ei suoraan laimenna olemassa olevien osakkeenomistajien omistusta, kuten osakeanti tekisi.

Haitat:

 • Korkeampi riski sijoittajalle: Pääomalaina on riskialttiimpi sijoittajalle kuin perinteinen laina, koska takaisinmaksu on alisteinen muille veloille.
 • Yrityksen velkarasitus: Vaikka pääomalaina ei ole perinteinen laina, se lisää yrityksen kokonaisvelkarasitusta ja voi vaikuttaa sen taloudelliseen terveyteen.
 • Monimutkaisuus: Pääomalainan ehdot voivat olla monimutkaisia ja edellyttävät huolellista sopimista ja ymmärrystä.

Pääomalaina on hyödyllinen rahoitusinstrumentti yrityksille, jotka tarvitsevat lisärahoitusta mutta haluavat välttää oman pääoman ehtojen muutoksia tai eivät saa perinteistä lainaa. Se tarjoaa sijoittajille korkeamman tuoton potentiaalin, mutta samalla myös suuremman riskin verrattuna perinteisiin lainoihin. Pääomalainojen käyttö vaatii tarkkaa harkintaa ja sopimista, jotta sekä yrityksen että sijoittajien edut ovat turvattuja.

Takaisin etusivulle