Kommandiittiyhtiön perustamisasiakirjat

Kommandiittiyhtiöstä tehdään perustamisvaiheessa yhtiösopimus, mielellään kirjallisesti. Kirjallinen sopimus on aina järkevin vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

Sopimuksen sisältöä kannattaa pohtia tulevan yhtiön toimialan sekä toiminnan laajuuden kannalta. Itse rekisteröiminen vaatii tiettyjen perusasioiden määrittelyä. Näitä ovat toiminimi, toimiala, yhtiömiehet, kotipaikka yms. Näiden lisäksi on järkevää kirjata myös tiettyjä yleisempiä asioita, mitkä eivät välttämättä heti alussa tunnu tärkeältä, vaikka ne ovatkin sitä. Näitä asioita ovat: yhtiömiesten osuudet sekä työnjako, tuleva toimitusjohtaja, voittojen sekä tappioiden jakaminen, tilikausi, kuinka yritys puretaan ja mitä ehtoja yhtiön jatkuvuudelle laitetaan.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

Katsotaan vielä tarkemmin yhtiösopimusta. Sopimuksessa siis voi olla monelaisia asioita, mutta nämä ovat ne, mitä kaupparekisteriä varten tarvitsee määritellä:

 • Mikä on yhtiön toiminimi
 • Mistä Suomen kunnasta yhtiötä johdetaan
 • Mikä on yhtiön toimiala eli millaista toiminta on laadultaan
 • Keitä ovat yhtiömiehet. Vastuunalaiset ja äänettömät yhtiömiehet tulee eritellä.
 • Mikä on äänettömän yhtiömiehen rahallinen osuus (panos) euroina.

Nämä ovat siis pakollisia asioita. Käydään seuraavaksi läpi asiat, jotka sopimukseen olisi järkevää kirjata yhteisen ymmärryksen takaamiseksi. Nämä on erittäin suositeltavaa kirjata sillä, jos niitä ei kirjata, sovelletaan niiden kohdalla lain avoimia säännöksiä.

 • Mikä on vastuunalaisten yhtiömiesten työnjako
 • Mikä on yhtiön tilikausi
 • Kenellä on nimenkirjoitusoikeus
 • Miten voitto-osuudet lasketaan (äänettömän yhtiömiehen tapauksessa)
 • Kuinka yhtiömies voidaan irtisanoa
 • Miten toimintaa voidaan jatkaa, jos yhtiömies kuolee
 • Voiko äänetön yhtiömies siirtää oman osuutensa yhtiöstä toiselle ilman, että vastuunalaiset yhtiömiehet suostuvat asiaan

Kun yhtiösopimuksesta päästään yhteisymmärrykseen ja asiat on kirjattu, pitää se päivätä ja jokaisen yhtiömiehen tulee allekirjoittaa sopimys.

etasku-kuitit-600x150

Leave A Response

* Denotes Required Field