Vuorotteluvapaa

Yrityksen perustamisen esteenä on usein aika. Itse perustaminen ei ole kallista, mutta aikaa se vaatii ellei sitten voi laittaa tarpeeksi rahaa peliin, jotta joku toinen hoitasi sen puolestasi. Jos olet mukana työelämässä niin juuri työ voi olla silloin suurin este projektin aloittamiselle. Vuorotteluvapaa on silloin oiva mahdollisuus turvata tarpeeksi aikaa tähän.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on järjestely, missä vakituisessa työsuhteessa olevat henkilöt voivat jäädä määräaikaiselle vapaalle työstään. Vapaa voi olla pituudeltaan jopa vuoden mittainen. Osana järjestelyä sinun tilallesi täytyy palkata sijainen. Sijaisen tulee olla lähtökohtaisesti työtön työnhakija.

Kuka tahansa ei voi vuorotteluvapaata hakea vaan sen saamiseksi täytyy täyttää tietyt ehdot. Vuorotteluvapaan tarkoitus on auttaa kokoaikaisia työntekijöitä jaksamaan työelämässä tarjoamalla pidempi vapaa. Vapaan voi tietysti käyttää jokainen omalla tavallaan mihin haluaa. Lisäksi järjestely tarjoaa mahdollisuuden työttömille kartuttaa lisää työkokemusta ja päästä työelämään mukaan.

Vapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata samaan työpaikkaan ja vastaavaan tehtävään, missä hän oli ennen vapaalle lähtöä. Vapaan aikana on melko vapaat kädet tehdä mitä vain. Toisen työnantajan leipiin ei voi kuitenkaan vakituisesti silloin siirtyä.

Vuorotteluvapaa on loistava järjestely, mutta sitä kannattaa harkita tarkasti. Vuorotteluvapaan aikana esimerkiksi eläkettä kertyy normaalia vähemmän ja vuosilomaa ei kerry lainkaan. Tästä huolimatta se voi olla juuri loistava tilaisuus henkilölle kuka tarvitsee aikaa oman yrityksen perustamiseksi ja lopulta normaalisti työelämästä poistumiseen.

Vuorotteluvapaan ehdot

Vuorotteluvapaata ei saa vain asiasta itse päättämällä vaan sillä on tietyt ehdot. Koska vuorottelu on tarkoitettu pidemmän työuran tehneille, ovat ehdot myös sen mukaiset. Käydään ne läpi.

  • Sinulla on vähintään 10 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa taustalla ennen vuorotteluvapaata.
  • Olet ollut vähintään 13 kuukautta työ – tai palvelussuhteessa nykyisen työnantajasi kanssa.
  • Olet tehnyt vähintään 75 prosenttista työaikaa alan normaaliin kokoaikaiseen työaikaan nähden.
  • Vuorotteluvapaasi kestäisi vähintään 90 päivää ja enintään 359 päivää.

Vuorotteluvapaan hakeminen

Vuorotteluvapaa tulee tosiaan hakea. Et voi vain yksin päättää, että haluat pitää sitä. Asiasta neuvotellaan työnantajan kanssa. Mikäli työnantajasi suostuu siihen, on seuraava askel laittaa hakemus TE-keskukseen. TE-toimisto antaa lausunnon tilanteestasi ja sen pohjalta sinulle myönnetään tai ollaan myöntämättä vuorottelukorvaus.

Hakemista varten tarvitset kopion vuorottelusopimuksesta sekä työnantajasi pitää toimittaa tiedot tilallesi palkattavasta henkilöstä.

Vuorottelukorvaus alkaa välittömästi, kun teet hakemuksen. Siihen ei liity minkäänlaista omavastuuaikaa, eikä mitään jatkohakemuksia tarvitse toimittaa.

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan aikana ei saada työnantajalta palkkaa, mutta täysin rahattomana silloin ei tarvitse olla. Vuorottelukorvaus on kehitetty palkan sijaiseksi. Se toimii ansiopäivärahan perusteella tai tietyissä tapauksissa peruspäivärahan, jos et kuulu mihinkään liittoon tai työttömyyskassaan.

Korvausta saadaan 70 % siitä ansiopäivärahasta, mitä saisit jos jäisit työttömäksi. On myös mahdollista saada 80 %, jos taustalla on vähintään 25 vuotta työhistoriaa. Korvausta laskiessa ei huomioida mahdollisia korvauksia tai korotuksia, joihin sinulla olisi ansiopäivärahan kanssa oikeus.

Ansiopäiväraha lasketaan palkkatulojen perusteella, jotka olet keskimäärin saanut vuorotteluvapaata edeltävän 52 viikon aikana. Tarkan määrän voit tarkistaa taulukosta täältä:

Tarkista kuinka paljon vuorottelukorvausta sinä saisit klikkaamalla tähän.

Vuorotteluvapaasopimus

Vuorotteluvapaasta täytyy siis sopia kirjallisesti työnantajan kanssa. Se tehdään vuorottelusopimuksen avulla. Sopimuksesta täytyy tehdä kolme kappaletta, joista yksi toimitetaan sinun ja työnantajasi lisäksi TE-toimistolle arvioitavaksi.

Jos vuorotteluvapaa kiinnostaa niin voi ladata valmiin sopimus pohjan täältä:

Lataa vuorottelusopimus täältä.